En pasinta jaro, Steven kaj aliaj usonaj amikoj proponis la starigon de Tago de la Blogo en Esperanto, por la 15-a de decembro, la Zam-Tago. Temus pri tio, ke homoj, ne nur esperantistoj, blogu dulingve, esperante kaj sialingve. La pasintan jaron tion faris sufiĉe da homoj, kaj ni povas certe superi kaj firmigi tiun tradician Tagon.

La alvoko (iom modifita por aludi tiun ĉi jaron 2007) troviĝas en http://esperanto-usa.org/esperanto-tago/.

Nun, ni havas oran ŝancon por ampleksigi la sukceson: interalie per Ipernity!

Kaj krome, ankoraŭ estas tempo fari kampanjon por inviti neesperantistajn blogistojn aliĝi al la Tago. Mi kaj Manolo tion faris lastjare rilate al diversaj hispanaj aŭtoroj, kaj sukcesis atingi tre interesan rikolton.

Nu, ek al la esperanta Blogo-Tago, ankaŭ en 2007!