l Hodiaŭ mi vidis televidon. Iu programo rilatas pri enmigrintaj brazilanoj el insulo Okinawa. Ili diras, ke ili estas brazilanoj, sed la koroj estas niponanoj...... Jes, ankaŭ mi estas tipe niponano kaj mi tre amas niponajn kulturojn kaj mi fieras pri mia urbo Kumamoto, ĉar tre fama kastelo Kumamoto, vulkano Aso, tre fama popolkanto, tre famaj verkistoj vivis en mia urbo, tre konata Samurajo MIYAMOTO Musaŝi travivis en mia urbo Kumamoto..... Tamen, renkontinte miajn karajn brazilanojn, ĉiuj diris al mi, ke mi estas tipe brazilano kaj mi ne estas tute niponano, krome mi ja havas pli tipe brazilan karakteron ol enmigrintaj nipondevenaj brazilanoj. Mi demandis ilin; Kial? Kaj ĉiuj respondis al mi; Ĉar eĉ nuna via agado kaj parolado estas tipe brazilismoj, via karaktero tute ne estas nipona, vi nenie havas tipe niponan karakteron, sed vi havas tipe brazilan agadon; rekta brakumo, rektaj vangkisoj , takinema kaj ŝercema....... Karesema, Luis Guilherme, Sartorato, Odamir, Sergio... multaj diris, ke mi vere estas brazilano aŭ duonbrazilano...... Fakte iu onklo estis en Brazilo, sed mi ne bone konas pri li, ĉe mi nur restas iu speciala ŝtono, kiun mia patro gardas ĝin tre longe kiel trezoron. Sed tre strange... kiam oni revenas hejmen, oni devas trankviliĝi pli kaj mi devas senti pli fortan ĝojon pri la restado en Nipono.. sed mi nun tre saŭdadas pri miaj brazilaj amikoj ; Sergio, Roberto en BH, Dudu, Vitor Luiz, Sartorato, Celso, Luis Guilherme, Ricardo, Alvaro, Leandro, Felipe, Tenorjo, Mila, Jairo, ja Odamir! Ankoraŭ pli multe da brazilaj amikoj estas. Iu nipona esp-isto vojaĝis Brazilon, sed li mem devis decidi viziturbojn, sed en mia kazo, multaj brazilanoj invitis min sen peto por gastigi min! Krome li ne povis eĉ ĉirkaŭbraki brazilanojn.... Eble mi devus danki al la onklo, kiu estis en Brazilo....Kaj kompreneble al Esperanto! Se mi havus multe da mono, mi vere volas reveni al Brazilo!

Dankon miaj karaj brazilaj amikoj, se mi povus, mi denove volus reveni al Brazilo! Mi vere faris bonan vojaĝon en brazilo