Nun mi sibite ricevis retpoŝtaĵon pri la forpaso de d-ro Lee Chong-Yeong de Korea esp-sto Ombro en Pusan.  Mi vere bedarŭas pro lia forpaso.. Li travivis ankaŭ en Nipono kaj Nipona resgistaro lernigis la niponan devigite al li. Kaj li spertis multajn suferojn en mia lando, sed li eltene travivis en Nipono. Mi vere bedaŭras pro lia morto... Mi vere kondolencas al li! Azianoj perdis grandan personon, eĉ ankaŭ Esperantio!

- Sciigo de Forpaso -  de Ombro el Pusan

Hodiau Forpasis en urbo Taegu, Koreujo,   alte estimata  D-ro LEE Chong-Yeong, iama prezidanto de Universala Esperanto-Asocio

je la 30 minutoj de  la unua horo en la 4a de Julio(lau Korea Tempokalkulo) pro malsano.

Funebra cermoniejo : Katolika Preghejo Su Seong, urbo Taegu, Koreujo)

La retadreso; kea@esperanto.or.kr

Funebra tago de entombigo: en la sepa(lundo)  de Julio

Taegua Filio de Korea Esperanto-Asocio

(Koncerna kontakto: 82-010-2079-7345(al s-ro Na Eu-Seok)

 Tradukis Ombro JANG