Verŝajne neniu konas tiun ĉi rumanan patriotan kanton (kantitan de O-Zone), tamen ĝi tre plaĉas al mi.

 

Mi ne forlasos lingvon nian

Se iam estos ni batitaj
De supre de la kurba sorto,
Prefere ol senlingvigitaj
Estu ni mutaj ĝis la morto.

Sub la fenestro ne plu kriu
Kaj ne konsilu la alian,
Mi havas firman opinion,
Mi ne forlasos lingvon nian.

Dum en la mondo brueganta
Homa spirad’ ne malaperos,
Nia belega lingvo sankta
Eterne vivos kaj prosperos.

Laŭ la destin’ ne estingiĝos
Ĝi, kun prononc’ ĉiela sia,
Ĉiam sub suno reaŭdiĝos,
Kvazaŭ kantado, lingvo nia.

Kaj sub aŭroro volon mian
Konu eĉ fia gent’ pagana,
Mi ne forlasos lingvon nian,
Kiu nomiĝas la rumana.