[精] 意大利五日纪略(memore al la 91-a UK)

Komuna lingvo enkondukis nin al la sama loko:Italujo

Antaŭaj vortoj: Mi certe aliri la Florenco por IKU

De reto mi sciis la informon,kiun Internacia kongresa universitato bezonis prelegantoj el nesamaj landoj.do mi tuj skribis prelegajn artikolojn al membro de IKU-komisiono Wen Jingeng kaj faka komitatano de UEA Amri Wandel per ĉirkaŭ 5 monatoj.Kaj poste mi sciis,ke prelegantoj el ĉinio havis 2 personojn,mi kaj Hu Guozhu.Tamen bedaŭrinde pro kaŭzo de mona manko sinjoro Hu ne povis estigi la kongreson. Do, ĉu mi estus riĉulo?Ĉu mi havus sufiĉajn monojn por la prelega vojo? ankaŭ ne! profunte mi ĉagrenis pro tio. Tamen mi volis aliri la IKU,mi devis kaj certis!pro nia komuna afero esperanto-movado,kaj pro kredeco de iu ĉino al la internacia organizo, kaj pro disigo de ĉina kulturo al framdlandaj esperantoj… Dank’ al la helpantoj el nesamaj kampoj en –kaj ekster nia urbo,helpe de ili,mi finfine prenumis unun taskon malgrandan.jenaj estas apogintoj:

Wen Jingeng,estro de Redakcio “Ĉina kulturo kaj Civilizacio”

Xie Denglu,oficisto de Lanzhou-a Akvoutiligo-buroo

Xu Han,ĵurnalisto de la"Vespera jurnalo de Lanzhou "

Zhao Yanpin ,Retĵurnalistino de Fen Xiuqin,menbrino de Gansu-a Esperanto-Asocio

Lu Wanyi,prezidanto de Gansu-a Esperanto-Asocio

Bao Jingcai,ĝenerala sektetario de Gansu-a Esperanto-Asocio la 31a tago de julio Atendita nokto en Romo


Interesa vojo kaj neforgesebla memoro

1.Ĉirkaŭ je la 19:10a horon la aeroplano CA939 ĝustempe atingis en la flughaveno Romo.tiam,kiam la aviadilo ĉesis sian flugadon post 10 horoj de ĉina ĉefurbo Pekino al itala ĉefurbo Romo .veterano de Romo-urbo estis pluvetita . Ni vidis,sur la ĉirkaŭaj montaroj de Romo-urbo pleniĝas diversajn arbojn. estas belega pejzaĝo,.tamen ni ne zorgis spekti ĝin pro tempolimo,mi kaj mia kunulino Han Yulin volis atendi aliajn grupojn en atendejo ,kiujn ankaŭ venos de Ĉinio kaj transveturinte de Amsterdamo ,ili estas estrano de UEA Yu Tao,oficeja estro de ĈEL Wang Ruixiang ktp.. en Pekino ni jam antaŭkonsentis revidi ĝis haveno de Romo.

2.Estis unua fojo por mi venis alilandon.Ĉie estis nekonataj framduloj kiuj parolis en diversaj lingvoj, pri kioj mi ne komprenis eĉ unu litero,la nekonataj literoj kaj lingvoj pleniĝis sur muro,sur papero,en televidilaj programeroj ktp.sidis sur longseĝo de la flughaveno,mi similis kiel fremdstelulo.

3.Fraŭlino Han Yulin proponis al mi,ni devas tuj veturi al la Roma vagonara stacio.Tamen mi ne konsentis ŝin.ŝi diris al mi,ke ili estas graŭlo por la UK sed ni ne,ili certe ne zorgus nin kaj rekte al la Florenco veturos,sed mi persistis atendi ilin en la flughavenejo.Post unu tago mi sciis ke ŝi estis prave. Mi forgesis ke krom estas esperanto, samtempe ili ankaŭ estas ĉina ŝitata oficilo. Kaj mi sciis de ĉi tiu afero, ĉinaj esperantistoj ne samas en multaj kampoj sed en aliaj kampoj ili estas tre tre similaj.

4.Do.en eĉ iom da sensencaj atendadoj ni forpasis unun nokton en la flughavenejo.Nun mi scias,ke la nokto estas neforgesebla por mia tuta vivo.kaj mi ne devis facile kredi tiujn,kiujn ofte opinius ke ili estas sidante sur iu ŝtata seĝo! je la sekvanta tagiĝo mi kaj mia unika samvojulino Han decidis serĉi la urbon Florenco,kiu nia cela loko.per sia kapableco kaj sia enkondukado. la 1-a tago de aŭgusto Glate atingis Florenco

5.Fraŭlino Han yulin trovis unun taksiston el Singapuro kaj konsiliĝis kun li per angla lingvo.finfine li permesis niajn akcepteblajn prezojn( 40 eŭroj ) . Post ĉ.25 mimutoj ni venis la Roma trajno-stacion.

6.Mi forgesas,kiom da horoj ni veturis sur la trajna vojo de Romo al Florenco.En mia imago la vagonaro veturis ĉirkaŭ 3-4 horojn,preskaŭ Je la 13a horo ni staris sur strado de Florenco.Tamen ni ne sciis la detalan lokon de la kongreso .Mi elprenis el miaj pakaĵoj ĉiujn dokumentojn pri la UK por serĉi telefonon aŭ kongresejo en Florenco. Tiam,kiam mi volis telefoli al la kongresejo,feliĉa afero venis ĉe ni,unu paro da maljuna esperantisto aperis antaŭ niaj okuloj,sur iliaj brustoj ni trovis la brustkarton de la 91-a UK.ili estas geedzino,humora esperantisto estas,la sinjorino nomiĝas Jacqueline Sveda,numero de ŝia brustkarto estis 1624,la sinjoro nomiĝas Milan Sveda,lia numero estis 1625.post 2 tagoj mi sciis ke ili venis el kanado.De ili ni sciis ke la kongresejo jam ne malproksimiĝis. Jacqueline Sveda

7.Tiu tage Florenca veterano estis varmega,tamen ni ne zorgis ĝin.laŭ linio de la edzino montris al mi, ni glate atingis en la kongresejo. Fraŭlino Han volis tuj dormi pro lacego de longa veturado.do ni adiaŭis ĉe la ĉefa kongresejo.Mi tuj rilatis kun anoj de LKK.de sinjoro Diccon Masterman,sekretario de LKK,mi akceptis dokumentojn de la UK kaj aliajn multajn utilajn informojn pri la kongreso,kaj de fraŭlino Nikola cristina kaj Cristina de’ Giorgi, laborantino por loĝiĝa servo,mi solvis mian proplemon de loĝado.Mi pagis ŝin 25 eŭrojn pere al miaj venontaj loĝadoj de 5 tagoj en amasloĝejo.

8.Ĉie estis esperantoj en la kongresejo,kaj ĉie aŭdiĝis humoran frazon “saluton!”.mi eĉ forgesis ke mi jam ne ripozis sin en ĉirkaŭ 20 da horoj.en kongrecejo mi renkontiĝis Guo Shaomei kaj ŝia filino Chen Gentuo,ili elvenis de china Fujian-provinco,samideano Huang Minzhong el china granda urbo Wuhan,sinjorino Wang Lu el Pekino,fraŭlino Xu Xiaoran el Suzhou.Mi tre ĝojis por renkontiĝi kun ili. Wang Lu diris min ke ŝi ankaŭ sidis sur la sama aeroplano CA939 kune kun mi.,sed ni bedauris ke ni ne konita reciproke.

9.Ĉefa kongresejo de la 91-a UK estis tro longa . ĉeestantoj disis en preskaŭ 20 da spacoj.seĝoj po 10 personoj.de ia unua vico ĝis lasta vico metis ĉirkaŭ 20-30 vicaj seĝoj.do,Krom podio ,dekstre kaj maldekstre ĉe la ĉefa podio pendis 2 ekramojn por samtempe montriĝis la podiajn programojn al tiuj,kiuj ne rekte vidis programojn. De la unua vico mi renkontiĝis sinjoro Wang Ruixiang kaj aliaj kelkaj nomata ĉinan esperantan delegitgropo,el ili iu diris al mi, ke li ne estas esperanto.

10. Tempodiferenco de Pekino al Romo estas 6 horoj. mi tro laciĝis kaj tre bezonis ripozi eĉ iom da momento,krom tiu mi devis aranĝi pakaĵojn. Do mi foriris la ĉefan kunsidon plenitita ĉeestantojn kaj revenis al anoncejon. Vespere sinjoro Huang Minzhong enkondukis min al la amasloĝejo. Amasloĝejo

11.La kongreso aranĝis ni,kiuj ne havis sufiĉajn monojn loĝis en amasloĝejo.sume mi pagis al loĝado-servejo de la UK 25 da eŭrojn .Efektive la amasloĝejo estis korbopilkejo, pura kaj larĝa ĝi estis.en aŭgusto ĝi ne estis funkciita,tre trankvila.estis ĝojinde ,en ĉi tie ni povis bani sin,kaj bedaŭras sur simpla lito de la amasloĝejo ne havis litaĵojn,mi dormis sur la nuda lito en ĉiuj noktoj,tamen ne gravas por mi.mi tre ŝatis tie,kaj multaj junaj esperantoj el alilandoj ankaŭ loĝis tie.En nia komuna societo havis jenajn ĉinajn geesperantojn:

S-ro Huang Minzhong, ankaŭ li nomiĝas sin Vagi,venis de Wŭan-urbo , Hubei-prov.

S-rino Guo Shaomei (Umea),venis de Fujian-prov.

Fraŭlino Chen Gentuo,studentino,filino de Guo Shaomei.

S-ro Sun Dachen,venis de Lanzhou,Gansu-prov..

Ĉirkaŭje la 30-a tago,anoj multigis: S-ro Peng Zhengming,venis de Wŭan,Hubei-prov.

S-ro Hu Fengsheng, venis de Wŭan,Hubei-prov.

S-ro Xiao Fujun, venis de Chengdu,Sichuan-prov.

Kaj alilandanoj(parte): S-ro Lorenzo Nogvero KN 1552,el Hispanio;

F-ino Beatriz Mdrtinez, el Hispanio;

S-ro Sator Rodugvez, el Hispanio; Joe Bdzilio Costa,el Brazilo;

Karen de eassia Preua ,el Brazilo;(eble en ĉi nomo iuj literoj estas erarskribitaj);

S-rino Tamara Kostjuk,el Rusio;

S-ro Jorge Angel Tarducci, el Italio,KN 1133.

(kelkaj alilandanoj mi ne demandis iliajn nomojn).

Renkontigho kun kelkaj espetantoj alilandaj Chie estis esperantoj.Juna,maljuna,famaj kaj nefamaj,viraj kaj virinaj.Sed mi nur konis kelkaj.Do kiojn mi devas fari en la kongreso krom prelega tasko ? mi ne havis planon en la 5 tagoj en Florenco.Je la unua tago mi che-estis la kongreson,je la dua,mi esporis lokon ,kiu mi devos plenumi taskon de sinjoro Wen Jingen .je la tria tago,mi kun honto plenis la taskon.Tiam,kiam mi demandis al legantoj, renkontighis unun Romania maljunan esperantiston,li diris al mi unun informon,china esperanto nomata Tong Xiaolun estis enkarcerigita. De sinjorino Wang Lu mi konis Anglan Komunista partiano Stan.

12.Prelegado en la IKU

Posttagmeze de la lasttago mi prelegis en la UK.Estis ghojinde mi renkontighis prezindanto de UEA Rinato Corsetti en la prelegejo.simpre li parolis kun mi:chu vi estas Sun Dachen?mi ghojas pro via alveno.chu chioj estas ebena por vi?...bedaurinde estis,ke mi ne kune fotis kun li:mi tre plachas al li,en mia memoro li estas unu amebla majlunolo.anteve de nia renkomtigho mi audis de sin.Wen Jingen,Rinato Korseti multe helpis min en mia vizado.

Sinjoro Minaja prezidis mian prelegadon. Temo de mia prelego estas ,Antikva china libro pri shanghoj kaj ghia aplikado en nuna kaj estonta mondo.Jen estas resumo de la prelego:

uea.org/dokumentoj/IKU/sun_d.html

Post mia prelego ,3 personoj el kunsidejo demandis al mi.Helpe de sinjorino Shi Xueqin mi respondis al ili.Sed pro tempolimo mi ne bone interfluis kun ili.

Survoje de Italujo,mi vidis,ke en nia movado havas multajn demandojn:
1.niaj bembroj plimultaj estas maljunaj.

2.ni devas altigi nian esperantan nivelon.

3.estas grava por plelegado en ....