Ĉilia socia reto poliglota.org, kies celo estas kunigi lingvemulajn homojn en neformalaj rondoj por lerni kaj praktiki lingvojn tra la mondo, havas inter siajn lingvojn ankaŭ Esperanton.
Do, eblas starigi grupojn tra la mondo, kiu rilatas al Esperanto. Oni povas uzi la sistemon senkoste, kaj mi kredas ke estas perfekta sistemo por videbligi la ekzistadon de esperantaj grupoj en la plej diversaj urboj de la mondo, en ne-esperanta socireto, kaj tiel propagandi por esperanto en ne esperanta etoso.
Jam prenis la ŝancon Grupo en Koŝice en Slovakio kaj mi por starigi grupon en mia propra urbo.
Do, EK!!!