10.5.722 princino Libuše , filino de Krok, alvokigis terkulturiston el vilaĝo Stadice (norda regiono de Bohemujo) Přemysl-on ( la fondanton de Premislidoj) kaj prezentis lin je ĉeĥa vira gvidantaro (popola sinodo de gvidantoj) kiel estonta ĉeĥa princo kaj sia edzo. (Kronikisto Veleslavín indikas la fonton : Hájek: Kronika česká ). „Laŭ ĝi la blanka ĉevalo de Libuše gvidis deputitaron al elektita terkulturisto Přemysl, kiu, edziĝinte kun Libuše,-laŭ kronikistoj- donis grundon de fama ĉeĥa gvidanta gento de Přemyslovců – Premislidoj “ - (ĝis 1306). Tiu ĉi „Premislida tradicio“ havis grandan signifon por niaj antaŭloj dum etapoj de subpremado de la ĉeĥa nacio en la jaroj 1621 -1918.