27.1.1895 naskiĝis en Miĥalovce ( distr.Havl.Brod) Karlo Kutlvaŝr, ĉeĥoslovaka legiano, oficiro kaj generalo, kiu gvide komandis la Pragan leviĝon en majo 1945. En tiama Německý Brod (Germana Vadejo) li finstudis komercan lernejon.
Umue li estis oficisto ĉe firmao Jenč en Humpolec, pli poste ĉe firmao Vielvart kaj Dědina, kiu eksportadis terkulturajn maŝinojn en caran Rusujon. En aŭgusto 1914 li aliĝis al Ĉeĥa grupo, la baza organizaĵo de ĉeĥoslovaka legianaro. Fariĝis
soldato-esploranto kaj partoprenis ĉiujn gravajn batalojn. Pro heroaj agoj en bataloj li estis multfoje honorigita. Post la batalo ĉe Zborov (ukrainia urbeto en Galicio) li gvidis batalionon kaj fariĝis helpanto de kolonelo Ŝvec. Post lia morto li transprenis la komandon de la 1-a regimento. En patrolandon li revenis en rango de kolonelo kaj en 33 jaroj li estis promociita al generalo. Li fariĝis unu el la plej junaj generaloj de ĉeĥoslovaka armeo. En Rusio li konatiĝis kun Jelizaveta Jakovlekova kun kiu li edziĝis.
Dum la okupacio li partoprenis en rezistmovado „Obrana národa“ (Defendo de nacio). En Praga leviĝo li etape transprenis komandon de leviĝintoj kaj akceptis kapitulacion de germanaj trupoj. Li ebligis iliajn senbatalajn forlasojn de Prago. Lia vickomandanto estis kolonelo Heřman (la patro de mia edzino). Post la milito generalo Kutlvašr agadis en multaj armeaj estraj funkcioj. Baldaŭ post Februaro 1948 estis devigita forlasi armeon, en decembro 1948 estis arestita kaj en 1949
eĉ akuzita pro ŝtatperfido kaj kondamnita je dumviva malliberigo. En 1960 la prezidenta amnestio liberigis lin. El malliberejo li revenis en malbona sanstato. Li vivtenis sin kurttempe kiel gardisto aŭ pordisto. Li mortis neatendite 2.10.1961 en Prago.
En 1968 Praga juĝejo nuligis lian absurdan kondamnon el 1949.
Karlo Kutlvašr estis tutplene rehabilita post novembro 1989. Li estis postmorte rangiita je armea generalo kaj honorigita per „Řád Milana Rastislava Štefánika.“ (Tre alta ordeno por oficiroj). (Laŭ informoj el interreto).