5.1.1953 naskiĝis en Slovakio esperantisto Stano Marček. En sia junaĝo li aktivis en la slovaka esperanto-movado kaj gvidis multajn kursojn de Esperanto. Li famiĝis kiel longjara redaktoro de revuo Esperanto, la organo de UEA, kiu situas en nederlanda Rotterdamo - (ĝis 2013).Antaŭe estis redaktoro de la revuoj Esperantisto Slovaka, Esperantista Vegetarano kaj Heroldo de Esperanto du jarojn kaj kunlaboris ankaŭ kun ĵurnalo Monato. Heroldo de Esperanto estas la plej longe eldonata semajna ĵurnalo en lingvo esperanto (En j.1920 fondis ĝin Th. Jung en germana urbego Kolonjo. Stano Marček verkis librojn (interalie proprajn kolektojn de krucvortenigmoj), nuntempe li mem eldonas la lernolibrojn „Esperanto per rekta metodo“ kiuj aperis en multaj tradukoj. La rekta metodo de instruado estas kreata je uzado de instruata lingvo, do oni ne bezonas la gepatran. La lingvan vortprovizon oni instruas helpe de bildetoj, aĵoj, pere de mimiko, gestoj ktp. Abstraktajn vortojn per kunmetado de konceptoj kaj pensoj. La gramatikon oni aplikas per kapablo instigi lernantojn esprimi pensojn ofte esperantlingve. La metodon li perfektigis kaj aplikas ĝin jam en 27 lingvoj. La lernolibrojn akompanas didaktikaj materialoj: Kompakt-diskoj per modela elparolo de esperanto.
Menciindas ankaŭ, ke en 1980-aj kaj 1990-aj jaroj li laboris kiel manaĝero de sukcesa ĉeĥoslovaka rokmuzika grupo Team', kiu post granda sukceso de la unua albumo kantis ĉion en esperanto. Tio ebligis al ili sukcesi eksterlande, ekzemple en Britio kaj koncerti en diversaj esperantistaj prezentadoj. Ek de 2010 li estas prezidanto de SKEF kaj nuntempe li redaktas pluajn ĵurnalojn. (Ĉerpita el esperantista Vikipedio.eo kaj retaj dokumentaroj).
Okaze de lia naskiĝdatreveno mi permesas gratuli al li kaj deziri pluajn sukcesojn en poresperanta laboro kaj al tio bezonatan sanon, feliĉon kaj kontenton.