15.12.1859 la naskiĝtago de Dro. Ludoviko Lazaro Zamenhof., solenata ĉiujare kiel „Monda Tago de Esperanto – Zamenhofa tago“. Ludoviko naskiĝis en juda familio, lia patro Marko estis instruisto de germana lingvo, interpretisto kaj signifa persono en pola urbo Bjalistoko (Pollando, tiam Rusa Imperio).La patrino edukadis lin en jida, lia patro en rusa lingvoj. Kiel studento li baldaŭ ekkomprenis kaŭzojn de kvereloj inter 4 lingvaj komunumoj: Rusoj, Poloj, Germanoj kaj Judoj. Li strebis krei artefaritan lingvon por helpi forigi la kaŭzojn de tiuj ĉi malamikecoj. Kiel 19 jara studento de medicino en Moskvo, montris al siaj kunstudentoj koncepton de la artefarita lingvo, kaj ili estis entuazmigitaj pro facila, internacia kaj fonetika lingvo. Komune ili lernis kaj praktikis ĝin. Eĉ post la geedziĝo kun Klara Silbernik, la filino de litova fabrikanto, li daŭre okupiĝis pri tiu ĉi projekto. Li perfektigis ĝin kaj en la jaro 1887 publikigis la unuan lernolibron, kiun li anonime subskribis kiel „Doktoro Esperanto“. Lia bopatro fariĝis lia sponsoro, ĉar li permesis uzi la doton de filino por financi la unuan eldonon de la lernolibro en la rusa lingvo. Kiam li fariĝis okulkuracisto en Varsovio, li daŭre plene vidmis sin al praktika uzo kaj propagando de la nova lingvo. La lernolibro de Esperanto baldaŭ estis eldonita en pluaj lingvoj. La unua internacia kongreso de esperantistoj realiĝis en Francio ( la urbo Boulogne-sur-Mer) en la jaro 1905, kie ĉeestis 688 esperantistoj. Nunjare, estis jam 98. UK en Islando. La plej granda kongreso okazis en la jaro 1966 en Budapeŝto, al kiu aliĝis ankaŭ mi kun mia edzino kaj filoj Aleksandro kaj Martin . Ĉeestis 3975 homoj. La neforgeseblan atmosferon de tiu ĉi renkontiĝo, ni travivis ankoraŭfoje en 1996 dum la praga UK, kie partoprenis 2972 esperantistoj en Kulturpalaco. La venonta UK okazos en Bonaero (Argentino). La moderna, facila kaj fonetika latino, kiel oni al Esperanto prave aljuĝadas, atingas daŭre pli da favoro inter homoj de la tuta mondo. Facila vorta konstrukcio de la lingvo atingis favoran lokon inter nacianoj de Asio kaj Afriko, kie kreskas pli da interesantoj ol pli frue. Precipe junularo havas inklinon al tiu lingvo, dank´al la interreto. Kiel facila komunika helpanto Esperanto havas rekonon de UNESCO, UNO kaj lasttempe ankaŭ ĉe EU. Multaj literaturaj verkoj estis jam tradukitaj esperantlingven kaj ekzistas ankaŭ sufiĉe da originalaj prozo kaj poezio. Gazetaraj eldonoj preskaŭ ĉiumonate aperadas kaj eĉ en la elektronika interreta formo. ( Laŭ Wikipedio.cz kaj esperanta Vikipedio.eo kaj la interreto.).