16.11.1810 naskiĝis en Prago eminenta ĉeĥa poeto Karel Hynek Mácha. Sian baptonomon Ignác li ĉeĥigis je Hynek. Li studis gimnazion, pli poste filozofion kaj juĝon en universitato de Prago. Li komencis labori en septembro 1836 kiel juĝa oficisto en Litoměřice (norda Bohemujo). En tempo, kiam li priparis sian edziĝfeston kun Lori Šomková (ŝomkova), li mortis 26 jaraĝa pro malsano, kiun li eksuferis kiel helpanto dum estingo de fajro. Lia morto sekvis 5.11.1836 pro akuta pneŭmonio. Neatendita, rapida morto venis meze de sia riĉa verkista kaj poemista verkaro. Lia poemkolekto „Máj“ (Majo) estas pinto de la bidermajstila poema epoko. Perfakta ritma stilo, inspirita de angla poeto Byron, birlpure ekflamegis en la ĉeĥa kultura scenejo kiel meteoro. Lia ĉefverko fariĝis la omaĝo al beloj de la naturo kaj inspiriteca, meditiva enhavo esprimas pozitivajn valorojn de la vivo, kiun li traplektis kun vivsorto de ribelulo pereanta tragike, sen ajna ebleco ŝanĝi sian faton. „Majo“ ĉerpas multe el motivoj de amo, naturo, patrolando kaj apartenas al unu el la plej eldonataj poemoj en Ĉeĥio. Ankaŭ poemo „Mnich“ (Monaĥo) havas similan karakteron. Sed ĝi restis bedaŭrinde konservita nur en frakcioj. Lia plej granda romano estas „Cikáni“ (Ciganoj), priskribanta belegan krudan naturon kaj vivon de nomadantoj. Li mem ofte transiradis regionojn, vizitadis diversajn ruinejojn de burgoj, kie li trovadis inspiron por sia verkaro. Laŭ liaj notoj en la taglibro, li vizitis 60 burgojn. Li ankaŭ piediris en nordan Italion, kune kun sia amiko A.Strobach, kiu pli poste fariĝis praga ĉefurbestro. Ilia pilgrima vojaĝo daŭris 6 semajnojn. Pliaj liaj verkoj: poemoj- „Noc“ (Nokto), „Budoucí vlast“ (Estonta patrujo), „Večer“ (Vespero), „V chrámě“( En sanktejo),“Sen o Praze“ (Sonĝo pri Prago) kaj prozoj- lirika rakonto „Márinka“, „Valdice“ k.pl. Mácha ne estis akceptita de la samtempuloj. Dum lia vivo estis eldonita nur „Máj“ en propra eldono. Nur la generacio, kiu aperis post lia morto, trovadis en lia verkaro eminentan lirikan valoron. Ekkreskis rondo de amikoj „Almanach Máje“ (Almanako de Majo) en 1858, kiu famigadis la mortintan poeton. K.H.Mácha estis glorigita per la skulpturo fare de J.V.Myslbek en 1912 lokigita en la parkego Petřín kaj fare de V. Blažek en la urbo de lia morto en Litoměřice en 1936. Post 102 jaroj de lia morto estis lia korpo eltombigita kaj transportita en Pragon en 1938, ĉar tiu ĉi regiono estis pro „Munĥena konvencio“ okupaciita de germana armeo.Dua entombigo okazis 7.5.1939 kaj de tiam lia korpo troviĝas en la tombejo de Vyšehrad en Panteono Slavín. (Laŭ Martin Jan Vochoč /Voĥoĉ/: “Historia Kalendaro de Ĉeĥa Nacio“ kaj esperanta Vikipedio.eo kaj ĉeĥa Wikipedie.cz).