1. Kunvenis ruso, franco kaj usonano kaj ekdiskutis: kiu plej bone manĝigos katon per mustardo?

La unua elpaŝis usonano. Li kaptis la katon, forte premis ties makzelojn kaj enŝovis tien mustardon. La frostiĝinta je timego kato ĉion forglutis.

"Ne, - diris la ruso. - Tio estas perforto!"

La dua estis franco. Li prenis la pecon da pano, metis sur ĝin belan fiŝeton, supre ŝmiris ĝin per butero kaj inter ili enmetis mustardon. La kato manĝis la pladon, sen kompreni ion.

"Ne, - diris la ruso. - Tio estas fraŭdo".

Poste alvenis lia vico. La ruso prenis la katon en mano kaj senatendite ŝmiris ĝin sub vosto per mustardo. La povra besto ekkriegis kaj ekis leki urtikan manĝaĵon.

"Atentu! - fiere deklaris la ruso. - Propravole kaj kante!"

2. En malnova domo loĝis granda musaro - feliĉa kaj bonfarta. Sed iun tagon aperis grandega kato, kiu komencis kapti kaj manĝi povrajn ronĝulojn. Finfine musoj decidis aranĝi kunvenon por trovi savovojon. Longe ili disputis ĝis raŭkiĝo, sed solvo mankis.

Tiam el malantaŭaj vicoj eksonis laca voĉo: "Musoj, aŭskultu min!" Ĉiuj disiĝis kaj antaŭen paŝis la maljuna rato, apoginta sin sur bastoneton. Ĝi diris: "Mi scias kion fari. Necesas alkroĉi al la kato malgrandan sonorilon. Danke al tio mi estos aŭdintaj alproksimiĝon de la rabobesto kaj savos nin".

Ĉiuj tre ekĝojis kaj komencis kaprioli, ridi kaj krii. Nur post ioma tempo iu malgranda museto povis ekdiri: "Mi havas nur unu demandeton: kiel ni alkroĉos al la kato tiun sonorilon?"

"Ho, - ekkriis la maljuna rato kaj nur lace svingis la manon. - Ne ĉagrenu min, musoj! Mi ja solvas strategiajn problemojn..."

3. Judo post averio okazis esti en senhoma insulo meze de oceano. Tamen li aranĝis tie sian vivon sufiĉe bone kaj kiam post unu jaro alvenis ŝipo, ties pasaĝeroj ekvidis la kontentan judon surborde kaj tri sinagogojn en diversaj anguloj de la insulo.
- Sed por kio al vi, ununura homo en tiu insulo, havu tri sinagogojn?! - ekkriis mirigita kapitano.
- Ho, ĉio estas tre simpla, - klarigis la judo. - En unu sinagogon mi iradas ĉiutage, en la duan - nur sabate. Kaj en tiun - neniam faros eĉ unu paŝon!