1. Kunlaboranto de krematoriejo hazarde ternis kaj nun ne scias - kiu estas kie?

2. - Halo, diru al mi, ĉu Vladimiro ankoraŭ estas hejme?

- Ankoraŭ jes... kvankam funebrokronojn oni jam elportis.

3. - Kia estas via staturo, malsanulo?

- 175 centimetrojn... Doktoro, mi estos vivanta?

- Mi ne scias - mi estas ĉarpentisto.

4. Kracisto aliras la hospitalan ĉambron antaŭ ol foriri:

- Nu, al ĉiuj - ĝis revido lunde. Kaj vi, Petrov, adiaŭ!

5. Malsanulo demandas kuraciston:

- Doktoro, ĉu mi povas drinki bieron?

- Kian bieron?!

- Nu, en futuro?

- Kia futuro?!