Karaj Geamikoj en IPERNITY!  Certe Vi ĉiuj ŝtas kanti kaj audi kanzonojn en diversaj lingvoj, ĉu ne?

Se JES - estu ĉiuj bonvolaj viziti la paĝaron: http://kanzonamikaro.worsten.org kie VI trovos multajn kantojn - ankau en ESPERANTO-lingvo - por kanti kaj audi.

La kantaro estas prilaborita en la Esperanto-AMIKARO en Vroclavo, Pollando, kie venontjare

estos aranĝota Ekumena Esperanto-Kongreso, je la 100-a datreveno de unua Diservo en Esperanto en iama Breslau/Wrocław/Vroclavo kaj unua prediko en IL - Esperanto.

Venu al vroclavaj Geesperantistoj, por kune kun ILI kanti kaj ĝoji! Vivu la Stel^!

Stanislao Smigielski (PL)