“Nia trezoro” estas nova rubriko de la internacia magazino “La Ondo de
Esperanto” (Kaliningrado, Ruslando). Ĉi-jare en ĉi tiu rubriko estas
prezentataj dek libroj, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve,
socie kaj kulture. La rubriko celas ne fakulojn, sed ordinarajn
esperantistojn, kiuj volas konatiĝi kun la historio kaj kulturo de
Esperanto.

Jam estas prezentitaj kvar libroj:

1. D-ro Esperanto. Internacia lingvo [La Unua Libro] (Aleksander Korĵenkov)
2. Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto (Halina Gorecka)
3. Fundamento de Esperanto (Andreas Künzli)
4. Plena Vortaro de Esperanto, PIV, NPIV (Halina Gorecka)

La aperintaj tekstoj estas legeblaj en la rubriko “Novaĵoj” en la retejo de
“La Ondo de Esperanto”

http://www.esperanto.org/Ondo/

Ĉi tiu serio povus esti utila por klerigaj klub-programoj, por konversaciaj rondoj, por lokaj bultenoj (oni ne ŝanĝu la tekstoj kaj indiku la fonton) kaj aliamaniere.

Ĉiuj prezentoj estas ankaŭ aŭskulteblaj en podkastoj de “Radio Esperanto”.

http://la-ondo.rpod.ru/

La tekstoj jarfine estos eldonitaj broŝurforme.

Venont-jare en ĉi tiu rubriko de “La Ondo” aperos prezentoj de la plej
gravaj Esperanto-gazetoj.

LOdE