La dek-unuan kajeron de “La Ondo de Esperanto” malfermas informoj el Poznań (Pollando), kie okazis sinsekve sesio de la Interlingvistikaj Studoj, simpozio pri interlingvistiko kaj ARKONES. Sekvas pli ol tridek artikol(et)oj pri esperantistaj kongresoj, renkontighoj, ekspozicioj kaj kursoj en multaj landoj. La rubriko “Tribuno” enhavas komentariojn kaj opini-artikolojn. En la rubriko “Civilizo” Halina Gorecka aperigas la dek-duan paghon el la historio de la Sukcena Lando.

Kutime ampleksa estas la kultura rubriko de “La Ondo”: originala novelo “La ordiganto” de Trevor Steele, prezento de “Esperanto en perspektivo” fare de Andreas Künzli, ampleksaj recenzoj de “Sub fremdaj chieloj” de Edwin de Kock (Baldur Ragnarsson), “Prefere ne tro rigardi retro” (Lidia Ligeza), “La sekreta miraklo” de Borges (Mao Zifu), muzika sekcio de Flo Martorell kaj bibliografia pagho. Fine estas konkurstasko kaj humuro en “Mozaiko” kaj fotoraportoj.

Multaj abonantoj jam ricevis la revuon, kiu estis dissendita la 25an de oktobro. Kelkaj tekstoj estas legeblaj en la novajh-rubriko de la retejo de “La Ondo” (http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-nova.htm).

Internacia sendependa magazino “La Ondo de Esperanto” estas abonebla por 2009 che la libroservo de UEA kaj che niaj perantoj en pluraj landoj. La baza tarifo estas 37 euroj. Specialaj tarifoj por la Orienta Europo, Sudameriko kaj Ruslando. La elektronika tarifo (pdf) plu restas la sama: nur 12 euroj.
Bonan legadon!