Somere venontjare okazos tri interesaj kongresoj pri Esperanto. Unue, la UK en Kopenhago, Danio. Due, 100-jara jubilea kongreso de Aŭstralia Esperanto-Asocio okazos en Adelajdo, Aŭstralio. Trie, SAT-kongreso okazos en Sarajevo.

Mi volas iri ĉien, sed al mi mankos mono kaj ferioj. Mi devas selekti unu el la tri.

Fakte mi neniam partoprenis en la UK, eĉ en la UK en Yokohama 2007. Mi unufoje partoprenis en SAT-kongreso en Kazanlak, Bulgario en aŭgusto 2008. Pri Aŭstralio, mi partoprenis en Esperanto-Somerkursaro en Sidnejo en januaro 2009.

Mi bonvenigas pliajn informojn pri la tri kongresoj por ke mi decidu kien iri.