Hodiaŭ mi ricevis numero 126 Aprilo-Majo-Junio de kio revuo.

Mi legis novan sloganon :

"LKK, la zageto, kiu havas pli da kunlaborantoj ol da abonantoj" ...

Certe la revuo estas skandalema kaj multe ajnista ! Do ni bezonas lin, por liajn vortludojn, la subleĝan

etoso..  Abonu vin !