!!ALVOKO POR LA KOLOMBIA KRESTOMATIO !! Se vi havas, en via persona kolekto,Bultenojn / tekstojn / verkojn / Sonbendojn / Filmojn kiuj eble indas por la Kolombia Krestomatio, bonvole anoncu tion, per mesagho al Rodrigo RAMIREZ : rodrigor100@yahoo.com TEMO: KOLOMBIA KRESTOMATIO.