Saluton al ĉiuj ESPERNATISTOJ kaj AMIKOJ!!!.Mi estas RODRIGO RAMIREZ Z., kuracisto Mi eklernis esperanton en 1985, kaj eniris en la movadon dum la jaro 1992 partoprenante en la organizo de pluraj Kolombiaj Esperanto-tagoj.

Reprezentis al la kolombia esperantistaro kiel Prezidanto kaj organizanto de la "KVARA TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO 1999"(TAKE-99).

Mi proponis organizon de la kolombia movado en "PROJEKTO NULO" kaj proponis difini "LA TRAJTOJN DE KOMPETENTA ESPERANRTISTO" oficiale prezentita en TAKE-99 dum la Inaŭgura Parolado.

[[www.geocities.com/andajondoj/jul99/PKBOLETIN.htm ]]Mi lideras projekton por kolekti materialon de / kaj pri esperanto far de kolombiaj esperantistoj, nomata "KOLOMBIA KRESTOMATIO: Jubilea projekto”, trovebla en la sube menciita blogo. rodrigo-kolombiakrestomatio.blogspot.comĈi tiu paĝo estas la disvolviĝo de la projekto, kaj invitas vin varbi kunlaborantojn por sukcesigi la ideon, tia maniere diskonigi la disvolviĝon de la movado en Kolombio kaj Ameriko.Viajn proponojn kaj sugestojn estas bonvenaj.Amike via, D-ro Rodrigo RAMIREZ Z.