Ĉi tiun ceremonion organizas la baptomajstro, la kaptantoj kaj la sponĝotenanto. Sekvas ĝin la kolegaro kaj hazarde ĉeestantaj scivolemuloj. Post la ordono de la baptomajstro: «Kaptu lin !», la kandidato, kiu ofte provas brave sin defendi kaj forfuĝi, estas firme kaptita kaj kondukita al fontano. Tie la baptomajstro faras humoran paroladon: «Lasu fali lian ‘corpus posteriorum’ sur ĉi tiun akvumitan sponĝon ! Verŝu akvotorenton sur la soifantan animon ! Tio estas la plej bona bapto por disĉiplo de Gutenbergo.».

Okazas subakvigo kaj poste legado de la baptletero: «Ni disĉiploj de Gutenbergo sciigas al ĉiuj niaj samprofesianoj ke la disĉiplo de la nobla presarto (antaŭnomo, nomo) hodiaŭ baptiĝis laŭ la tradicia kutimo helpe de la kolegoj de la sube menciita firmao kaj per tio estas enkondukata en ĉiujn rajtojn kaj privilegiojn transdonitajn al ni de la imperiestro Frederiko la III-a. Ni rekomendas al ĉiuj niaj samprofesiuloj akcepti la supre menciitan disĉiplon de Gutenbergo kiel respektindan kaj rajtigitan kolegon de la nigra arto.» La kolegoj kiuj partoprenis subskribas la atestan leteron kaj fine sekvas manĝado kaj trinkado.»

* Origine faktermino por la unua senakviga fazo dum paperproduktado.»

(Fotoj: Christoph Süssli, aŭgusto 2008).»

En aprilo 1966 trafis min la sama sorto.