1. Haltigo de la fiskaj privilegioj de la milionuloj (abolo de la antaŭfiksitaj impostoj). La popola iniciato celis nuligi la impostadon laŭ elspezoj. Eksterlandanoj loĝantaj en Svislando sen lukra aktiveco ne devus plu esti taksataj per antaŭfiksita baremo laŭ siaj elspezoj, sed sole surbaze de siaj enspezoj kaj riĉaĵoj.

Jes: 40,8% - Ne: 59,2%

Kvankam la ministrino pri financoj agnoskis, ke la aktuala fiska reĝimo malobservas artikolon en la konstitucio, kiu postulas egalrajtan traktadon de ĉiuj impostpagantoj, la registaro, la parlamento kaj la popolo ne volis ŝanĝi la impostadon de eksterlandanoj sen lukra aktiveco en Svislando. Oni devas scii, ke je kantona nivelo la impostado laŭ elspezoj jam estis nuligita, ekzemple en la kantonoj Bazelo, Berno, Ŝafhaŭzo kaj Zuriko. En Alpaj kantonoj (Grizono, Valezo) kaj en la Lemana baseno (Ĝenevo, Vaŭdo), sed ankaŭ en Tiĉino, en regionoj, kie loĝas la plej multaj eksterlandaj riĉuloj, la iniciato estis plej forte rifuzita. Oni timis ke multaj riĉaj impostpagantoj foriros, ĉar ekzistas aliaj impostfavoraj lokoj en la mondo, kaj tio kaŭzus malpliigon de ŝtataj enspezoj kaj perdoj de laborlokoj. Ĉi tiu iniciato tamen havis la efikon, ke antaŭ la voĉdonado, la parlamento decidis severigi la kriteriojn de la antaŭfiksitaj impostoj por eksterlandanoj.

2. Haltigo de la superloĝantaro – Jes al la daŭra gardado de la naturaj resursoj (Ecopop). La popola iniciato celas konservi la naturajn resursojn per limigo de la enmigrado jare al 0,2% de la daŭra loĝantaro kaj per kuraĝigo de propravola familia planado kadre de la kooperado kun evolulandoj.

Jes: 25,9% - Ne: 74,1%

Post la iniciato en februaro 2014
Kontraŭ amasa enmigrado, kiu estis kruda atentigo de la popolo kontraŭ la politikistoj svisaj (kaj eŭropuniaj) kaj kiu kreis streĉitajn rilatojn kun EU, la rifuzo de nova pli drasta iniciato por limigi la enmigradon ne havis ŝancon esti akceptita. Cetere la kunigo de unuflanke ekologiaj preskriboj por enmigrado cifere fiksitaj kaj aliflanke familia planado en evolulandoj estis nerealisma. Cetere mastraj kaj laboristaj sindikatoj kontraŭis.

3. Savu la oron de Svislando (iniciato pri la oro). La popola iniciato petas ke la Svisa Nacia Banko altigu la parton en oro je minimume 20% de siaj posedaĵoj kaj ke ĝi estu stokita en Svislando. Aktuale 70% de la oro stokiĝas enlande, 20% en la Banko de Britio kaj 10% en la Banko de Kanado. Ĉi tiu geografia diversigado klarigiĝas per la zorgo dispartigi la riskojn kaze de grava krizo, kiu malebligus vendi parton de la oro; ĉar en tia situacio, la Nacia Banko devus havi la eblon vendi rapide siajn rezervojn.

Jes: 22,7% - Ne: 77,3%

Rilate ĉi tiun proponon la svisoj reagis pragmate. Kvankam parto de la oro estas stokita en bankoj de Britio kaj Kanado, la postulo, ke la Nacia Banko ne plu povus vendi sian oron kiam tio necesus, ŝajnas neracia, ĉar oro ne plu estas konsiderata kiel sekura rezervo kaj ĝia kurzo nuntempe tre fluktuanta.