Resuma prezento

El 42 plej diverstemaj romanoj originale verkitaj en Esperanto, Henri Vatré specimene elektis tri verkojn kun tipe socikritika tendenco : Metropoliteno de V. Varankin, Turstrato 4 de H. Weinhengst kaj Vojaĝo al Kazohinio de S. Szatmári, kiuj inspiriĝis de la ekonomie kaj politike krizaj jaroj inter la du mond-militoj. Li skize komparas la sintenon de la tri temperamente tre malsimilaj verkistoj antaŭ la sociaj problemoj de nia mondo. Bibliografia indiko : http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=56