Relegante kontrakton por metilernanto el la jaro 1962, mi konstatas ke la labortempo, ferioj kaj salajro tiam fiksitaj estis:

Labortempo: 44 horoj semajne (enkalkulante unu ĝis du tagoj semajne da teorio en metilernejo; cetere oni laboris ankaŭ sabate matene)

Ferioj: ekvivalento de po 12 labortagoj jare de la 1a ĝis la 4a jaro; hodiaŭ certe estas la duoblo

Salajro por unu semajno:
1a jaro: 24 sfr.; 2a jaro: 30 sfr.; 3a jaro: 36 sfr.; 4a jaro: 45 sfr.
(svisaj frankoj je la tiama kurzo)

Kontrakto por metilernanto Specialaj kondiĉoj ĉe la fino de la kontrakto: "La aniĝo de la metilernanto al societoj aŭ similaj organizoj devas esti aprobata de la mastro. Vespera eliro: de lundo ĝis vendredo ĝis 21h 30."

En malgranda presejo la mastro engaĝis ĉiujare novan metilernanton, do ni estis kvar por eble dudeko kaj dungitoj. Ni ja devis lerni la metion kaj komence fari simplajn laborojn inklusive de helplaboroj kaj purigado. En la kvara jaro ni iĝis jam spertaj kaj profitodonaj por la entrepreno.

Baptodokumento Fine de la metilerna tempo, post sukcesa ekzameno, okazis la tradicia Gautschfeier (bapto de la disĉiplo de Gutenberg). La kolegoj (Packer) kaptis la kandidaton kaj ĵetis lin en la plej proksiman fontanon. La ceremoniestro (Gautschmeister) legis la tekston de la baptodokumento malnovlingva (Gautschbrief), kiun la atestantoj subskribis. Sekvis gaja vespermanĝo dum kiu oni ne ŝparis manĝaĵojn kaj bieron.