Esperanto-Lehrbuch Temas pri la unua lernolibro entute kiu uzas kolorojn por reliefigi la gramatikajn interligojn. Ĝi celas antaŭ ĉio lernantojn de la duagradaj lernejoj kaj studentojn en la aĝo inter 16 kaj 26 jaroj kaj, pli vaste, la generacion kutimiĝantan uzi smartfonojn (tio estas multfunkciaj poŝtelefonoj).

Origine ĝi estis konceptita por rekta konekto al interreto kaj partoj de la libro estas konsulteblaj pere de www.esperanto-sh.de kun la solvoj de la ekzercoj, aliaj subtenaj helpoj kaj eĉ retforumo por interŝanĝo de ideoj.

La ruĝa fadeno de la kurso konsistas el malkovro de la nordgermana regiono Ŝlesvig-Holstinio (Schleswig-Holstein). La leganto akompanas la studenton Thade dum busvojaĝo de Flensburg al Dagbüll. La libro entenas 12 lecionojn, krome apartajn ĉapitrojn kiuj enprofundigas en lingvajn detalojn. Ĉe la fino troviĝas vortaro de la vortoj uzataj en la kurso kaj informoj rilataj al la organizaĵoj kaj kulturo de la internacia lingvo.

Ĉefcelo de la libro estas la perado de la gramatiko kaj de la vortfarada sistemo, ĉar ambaŭ forte diferencas de aliaj lingvoj. Ĉiu leciono komenciĝas per ekzerca teksto, gramatika interludo kaj poste laŭfraza traduko kun klarigoj. La unuaj kvar lecionoj peras la bazojn de la gramatiko (-a, -o, -j, -n, -i, -as, -is, -os, -e). Ĉiu de tiuj lecionoj entenas liston de la uzataj vortoj. La leksiko de unu leciono estas sendependa de la antaŭaj instrupartoj.

Ekde la kvina leciono la lernanto devas mem trovi la koncernajn vortojn en listo fine de la libro kaj la ekzercaj tekstoj videble longiĝas. Por ĉiu leciono enkondukiĝas po unu participo, krome pluraj afiksoj kaj ĉio kio igas Esperanton vivanta lingvo.

La Esperanto-Lehrbuch estas serioza lingvokurso por scivolemaj studentoj kaj lernantoj kaj ebligas al ili komparon inter la lernataj fremdlingvoj kun multaj esceptoj kaj la reguleco kaj relativa facileco de la internacia lingvo.

Wittenberger, Theodor : Esperanto-Lehrbuch.
Die internationale Sprache in Farbe.
Norderstedt : Books on Demand 2013. 156 paĝoj.
ISBN : 978-3-8448-0925-1
Prezo en Germanio : 28 eŭroj