Ĉi-jare mi trovis en oktobro mortan atroposon. La fenomeno ne estas ĉiutaga kaj la gazetaro raportis pri similaj trovoj en Romandio. Oni supozas ke la varmega somero favoris la multiĝon de ĉi tiu nokta papilio.La atroposo havas eksterordinaran manieron por nutri sin: ĝi eniras abelujon kaj suĉas per sia rostro la mielon el la ĉelaro. La abeloj ne pikas la papilion, ĉar ĝi havas la saman odoron kiel ili. Eĉ se abelo pikas atroposon, ĉi tiu toleras la abelvenenon.