Svisa Esperanto-Societo informas
N-ro 3/2010 julio-oktobro

www.svisa-esperanto-societo.ch/SESi/

Kovrilpaĝo
Prof. OKAMOTO Mitsuo, pacologo

Vivo de SES
Ĝenerala kunveno 2010 en Wil
SFERO: Svisa Feria Esperanta Renkontiĝo

Tutsvisa aktiveco
CDELI (Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia),
ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruantoj)
Loka vivo: Basel, Bern, Genève, Lausanne, Luzern, La Tour-de-Peilz, Wil, Zürich

Kongresen:
Britoj en Kimrio
OSIEK en Herzberg
UEA en Kubo

Kulturaj paĝoj:
De Borovko al Michaux
Alloga Beletra Almanako 7
Analizo post la referendumo pri minaretoj
La svisa ŝuldobremso kiel modelo
Japanio: longa lernado de la paco

Svisa kalendaro