Alkutimiĝinta elspezi sen serioza kontado, la greka ŝtato devos redukti la publikan deficiton de la malneta interna produkto al malpli ol 3% en la jaro 2014 kontraŭ 14% en 2009. Ŝtataj oficistoj ne plu ricevos 13an kaj 14an monatan salajron kaj la jara malgajno konsekvence estos averaĝe je 3000 eŭroj.

Same la pensiuloj ne plu ricevos 13an kaj 14an monatan pagon. La mezuma aĝo por pensiiĝo de hodiaŭ 61,4 jaroj estos altigita al 65 jaroj por viroj kaj virinoj (hodiaŭ 60 jaroj por la laste menciitaj). Tion oni intencas fari per plilongigo de la kotizoj al 40 jaroj kontraŭ 37 hodiaŭ.

La nerektaj impostoj jam ege altaj hodiaŭ altiĝos de nun 21% al 23% kaj ankaŭ la impostoj por proprietuloj (80% de la grekoj estas proprietuloj) altiĝos. Oni antaŭvidas plian flekseblecon koncerne regulojn pri maldungoj, liberaligon de la merkato pri energioj kaj transportoj kaj malfermon de la konkurenco inter profesioj kiel notarioj, farmaciistoj ktp. Tamen kiamaniere kontraŭbatali la koruptadon kaj nepotismon je ĉiuj niveloj, kiuj havas longan tradicion en la greka socio kaj precipe en la sanservo?

Cetere la situacio por la junuloj sur la labormerkato, jam nun tre priokupiga kaj kiu en la pasintaj jaroj kondukis al perfortaj protestoj, ankoraŭ pli severiĝos.

La eŭrolandoj ankaŭ parte kulpas pri la krizo en Grekio, ĉar ili neglektis taŭgajn kontrolojn. Nur nun ili konsciiĝas ke sen komuna budĝeta kaj imposta politiko la eŭro riskas senvaloriĝi en krizaj tempoj. Necesos do komuna ekonomia politiko por certigi pluvivon de la eŭrolandoj.

* Laŭ Catherine Georgoutsos, Le Monde 2010-5-4.