Malofte oni voĉdonas pri kvar diversaj objektoj kiel tio okazis ĉi-foje. La temoj estis tre fakaj kaj ne facilaj. Eble pro tio partoprenis nur 43,5% de la voĉdonrajtaj civitanoj.Diagnozo antaŭ enplantado
Temas pri konstitucia leĝo pri la generado per medicina asistado, kiu reguligas la kondiĉojn de ĝia aplikado. Ĝis nun ĉi tiu metodo ne estis permesita en Svisio. Dek kvin landoj jam posedas tiurilatajn leĝojn.

Konformiĝo je federacia nivelo por stipendioj
Pri edukado kaj universitatoj kompetentas la kantonoj, kiuj ankaŭ atribuas stipendiojn. Kelkfoje la sumo varias inter la unuo kaj la duoblo. Tio dependas ankaŭ de la financa situacio de la koncerna studento kaj ties familio. La iniciaton lanĉis asocio de studentoj celantaj federacinivelan unuecigon. La balotintoj grandparte volis konservi la ĝisnunan sistemon.

Impostoj pro heredado
La iniciatintoj volis taksi heredaĵojn pli altajn ol pluraj milionoj da frankoj kaj utiligi la monon por la sociala asekuro por maljunuloj kaj vidv(in)oj. La kantonoj estus devintaj cedi difinitan parton de suvereneco rilate siajn financojn kaj familiaj entreprenoj estus konfrontitaj al kreskantaj malfacilaĵoj dum la transigo de la entrepreno al siaj posteuloj. La mono ne povus kompensi la deficitojn de la menciita sociala asekuro, kiu ĉiukaze devus esti reformita.

Nova leĝo pri kotizoj por radio kaj televido
La apenaŭa akcepto de ĉi tiu leĝo konfirmas ke ĝi estis tre disputata. Ĝis nun pagis kotizojn nur la posedantoj de radiaj kaj televidaj aparatoj. La enkasigo okazis pere de privata entrepreno Billag kaj necesigis ampleksajn kontrolojn multekostajn. Estonte ĉiu impostpaganto, ĉu privata ĉu jura, devos pagi po 400 frankojn (ĝis nun 462 fr.) jare sendepende de posedo aŭ ne de radiaj kaj televidaj aparatoj. La leĝo estis kontestita ĉefe de privataj kaj regionaj elsendstacioj kaj de la gazetaro, kiuj postulis ke la Svisa Asocio pri radio kaj televido ne rajtu elsendi reklamojn, ĉar la unuaj mem vivas de enspezoj per reklamoj. Cetere la varbado pli kaj pli okazas en interreto, kie gazetoj kaj televidkanaloj publikigas pagatajn reklamojn.