Hieraŭ subite oni reklamis ke tra la lando estas "festo"! La kialo estis tio ke laŭ la registaro "irana popolo" venkis en la nuklea energio kaj nun "la cetera mondo" rekonas nin kiel "nuklea superpotenco" kaj irano apartenas al "nuklea klubo".

...

Tiaj voroj milfoje hieraŭ aŭdiĝis tra la amaskomunikado kiu monopole apartenas al la islama registaro de irano. Oni mensogas kaj mensogegas...

Oni deklaras feston kiu estas sensenca, senbaza kaj nur por kovri la fakton, kaj bruegadi. Vere ili estas sinceraj lernatoj de Goebbels - la ministro de la propagandado kaj amaskomunikado de Hitlero- laŭ kiu oni devas tiom grande mensogi ke nekredantoj iom dubi pri tio ke eble iom enestas vero en tiu mensogo! Hieraŭ en irano estis ŝtata festo kaj popola foresto!