Irana komunumo en Frankfurt am Main estas multnomra kaj aktiva. Ne mankas kultura vivo iraneske en Frankfurto. Preskaŭ ĉiu semajne iu renkontiĝo aŭ okazintaĵo rilate irana kulturo en la germana aŭ en la persa ie en tiu ĉi urbo okazas.
Pasintvespere kun la edzino ni spektis iun teatraoĵon en
interkultura teatro de Frankfurto.
"Nokto kaj Nazi, Mi kaj febro" (شب و نازی، من و تب)

Ĉio estis preta por ĝui kaj gustumi agrablan iranan teatraĵon kaj ni faris ton! :)