Mian filineton -Anjo- mi klopodis adaptigi al Esperanto sed mi evitis/as devigi ŝin paroli Esperante. Mi inventis manierojn malrekte paroligi ŝin, do fojfoje konscie mi uzas Esperantajn esprimojn, vortojn kaj frazojn. Ekde tiam kiam ŝi jam komencis ekparli, ŝi kapablas kompreni ke oni alparolas ŝin en diversaj lingvoj. La persa: kiel la ĉefa, la azerbajĝana kaj  Esperanto kiel dugradaj lingvoj en nia hejmo estas parolataj.
Nun Anjo estas 31 monata, ŝi jam komprenas ke oni alparolas ŝin en diversaj lingvoj kaj ŝi kapablas reagi en ĉiuj alparolitaj lingvoj sed estas io interesa afero: Anjo jam komprenis ke Esperanto estas io "miraklaĵo". Se mi protestos ŝin pri iu afero kaj ŝajnigos min kolera, ŝi tuj alparolas min en Espernto! kaj ŝi scias ke tiam plimildiĝos la etoso!!
Nia "kara lingvo" en la hejmo estas Esperanto kaj ŝi jam lernis ke por kontentigi nin parolo en Esperanto estos efika kaj fakte ŝi tiun bone plenumas!