Resaluton miajn amikojn !
Post unu jaro se ne paroli pro mian abiturientecon trapasi, mi volas relerni la Esperanton.

Mi esperas kio vi memoras min !

Bonan vesperon !