KIO: Internacia Himalaja Renkontiĝo
KIAM : 2009-02-26 gxis 2009-03-10
KIE : Anapurna, Nepalo
===========================

La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la okan dekdutagan Internacian Himalajan Renkontiĝon por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas la ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn.

Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la renkontiĝo en Katmando valo kie situas la ĉefurbo de Nepalo. Tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj atestas ĝian riĉan kulturan pasintecon notinde tiuj de la plej grandaj Patano kaj Bhaktapuro kie vi povos vidi kiel nevaraj kaj tamangoj, la originaj etnoj de la valo restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj malgraŭ la multeflanka moderniĝo de la valo.

La ĉefa parto de la renkontiĝo programo estos vojaĝo al alia granda valo de Nepalo, Pokhara situante okcidente de Katmando je 200 kilometroj. Survoje vi haltos por fari rajdon flose sur Trisuli rivero.

Pokhara same kiel Katmando situas en la meza regiono de la lando sude kelkdekajn kilometrojn de la Himalaja montaro, kaj de ĝi vi povas ĝui fabelan panoramon de la montoj de Anapurna, Dhaŭlagiri kaj Manaslu. La pinto de Maĉapuĉre (la fiŝvosto) majeste dominas la scenon.

De Pokhara vi entreprenos Beshisahar rondpiedvojaĝon ĝis Pokhara tra Anapurna Himalaja Regiono dum kiu vi havigos al vi (krom kelkajn dolorajn muskolojn!) bonegan ideojn pri la montara vilaĝa vivo, tiel kiel la plejmulto de la popolo ĝin spertas tage.Vi ankaŭ ĝuos majestajn vidaĝojn de la Himalaja montaroj de Anapurna, Nilgiri, kaj Daŭlagiri .Laŭ dire ĉi tiu Galegaun Ghanpokhara piedvojaĝo al la bazo de Anapurna estas unu el la plej bonaj tiaj vojoj en la tuta mondo.

Tie vi povas observi la vivon kaj kulturon de la etna popolo precipe gurungoj, ghaleoj kaj thakalioj.

La gurungoj/Ghaleoj estas famaj pro siaj kuraĝo kaj braveco en batalo. Multaj el ili servas en armeoj de diversaj landoj (ili estas honestaj, sinceraj kaj naivaj).

La gurunga popolo parolas sian propran lingvon. Laŭ lingva kaj etna ecoj ili parencas al la magara, thakalia kaj kirata gentoj. La gurungoj estas ankaŭ famaj pro sia honesta pensmaniero kaj siaj riĉaj danca kaj muzika tradicioj. Ili estas ĉiam ridemaj malgraŭ siaj penegaj vivoj. La plimulto de ili vivas en la alta Lamĝung kaj Kaski distrikto laŭ flanko de Marsangdi rivero. La vivo de tiuj monthomoj estas modesta ĉar laboro sur la deklivoj estas penega.

Dum via restado vi loĝos en bonkvalitaj hoteloj kun matenmanĝo. Ĉiuj manĝkostoj (en la montara parto) kaj aliaj kostoj en Nepalo estas inkluzivitaj en la aliĝkosto sed tiu ne ampleksas asekuron. La kotizo estis kalkulita por kovri kostojn - ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas preskaŭ 90 eŭrojn tage, multaj niaj estas volontulaj servoj de nepalaj esperantistoj.

Specialaĵo de tiu montara regiono estas la famaj gurungaj selaladoj. Vi trapasos kelkajn inkluzive Khudi Galegaŭ Bhuĝung, Pasgaun ktp. La montareto tie estas kovrita de arbaro de rododendro, la belega nacia floro de Nepalo. Vi ankaŭ ĝuos vidojn de nigraj simioj (presbitoj) cervoj (kapreoj) kaj diversaj specoj de birdoj montaraj.

La programo estas planita por ke ĝi taŭgu al ĉiuj aĝogrupoj. Ĉi-foja itinero estas preskaŭ virga kaj nedifektita pro troa turismo.
Eblaj vidoj de monatoj dum vojagxo:

MCAPUĈRE (6700mtr) ANAPURNA (8090mtr) ANAPURNA IV (7550mtr) LAMĜUNG HIMAL (7000mtr) HIMALĈULI (6750 mtr) multaj pintoj.
=
LAŬ TAGA PROGRAMO

26 a de februaro : Alveno bonvenigo interkonatiĝo

27 a de februaro :vidindaĵo Pashupati kaj Bhauddnath

28 a de februaro :Vidindaĵo Patano kaj Bhaktpuro

01 a de marto: Veturo al Beshisahar Kaj Khudi

02 a de marto :De Khudi ĝis Ghale gaun

03 a de marto : De Ghalegaun ĝis Bhujung

04 a de marto : De Bhujung ĝis pasgaun

05 a de marto: De pasgaun ĝis pakhurikot (naidar)

06 a de marto : De pakhurikot ĝis Hotelo Daybreak Begnas lago aŭ Pokhara

07 a de marto : De Begnas ĝis Pokhara

08 a de marto : Vidindaĵoj kaj forveturo al Kathmanduo

09 a de marto : Libera tago Internacia vespero

10 a de marto : forflugo

(Laŭ taga itinero sanĝeblas pro neatendataj kialoj)
=
La kotizoj

La komitato de la renkontigxo en kiu ankaux mi estas, decedis ke la kotizo estu 450 Euxroj por du-lita cxambro kaj 500 por unu-lita cxambro. Kaj unu-lita cxambro en Montara parto de Nepalo ne estas garantiita.

=
ALIĜILO

La 8-a Internacia Himalaja Renkontiĝo
La bezono tajpi a skribi preslitere la bezono,enĉirkligu
vorton
Familia nomo :- .........................................................................
Persona nomo:- .........................................................................
Adreso
:- .........................................................................
Lando
:- .........................................................................
Telefono / Fakso (kun kodo) :- ..................................................
Retadreso
:- .........................................................................
Profesio/ Fako:- .........................................................................
Naskiĝdato :- .........................................................................
Ŝatookupo
:- .........................................................................
Vegetarano :- Jes / Ne Fumanto :- Jes / Ne
Mi volas loĝi kun .......................................................................
Jen mi aliĝas la la presitaj kondiĉoj sube sur tiu ĉi flanko . Mi
sendas ĉi tiun aliĝilon kaj samtempe pagas kotizon la kotiztabelo
al IHR komitato.
Bankokonto :- Nepal Esperanto Sang (renkontiĝo)
550-74775-6 Savings Account,
Nepal Bank Limited
New Road, Kathmandu
Mi legas, komprenas kaj akceptas la kondiĉojn sur ĉi tiu aliĝilo.
............................
Subskribo
............................
Dato
=
La adreso de 8-a IHR Komitato
Nepala Esperanto-Asocio
G.P.O. post box no: 8974 cpc 102 Kathmandu, Nepal
Telefono: 00977-1-6209877
(26-a de februaro - 10-a de marto 2007)
Organizo de
Nepala Esperanto-Asocio
Katmando, Nepalo