hraj.si

"hraj si" signifas čeĥe "ludu!"

ču konservi tiun retpaĝon?
mi dubas

mi ne publikigis ĝin
enhavas tri "ludojn": tangramojn, beziér-kurb-aůtojn, kaj iajn kubojn (nur provo).

mi ne havas liberan tempon por programi ludojn, mi okupiĝas pri ĝemelinoj :)

pardonu, amikoj