Dekojn da paĝoj mi plenigis per kataĵoj. Mi nome esploris, en multaj lingvoj, la sencojn de la responda nacia vorto por "kato" ... ĉar mi deziris trakti la ofte neresponditajn demandojn pri ĝusta senco de vorto. Nia U.V. instruas: kat' chat | cat | Katze | котъ | kot. Intertempe la ortografio rusa iĝis pli simpla: кот. Nia PIV difinas: Sp. de feliso (Felis silvestris) de mamulo el la subordo de rabobestoj, tenata kiel muskaptanta dombesto. Do, laŭ PIV, leono kaj leopardo ne estas grandaj katoj! (sed grandaj felisedoj). En PIV estas tri pliaj specioj de la genro feliso nomitaj: oceloto, pumo kaj servalo kun, prave, apartaj nomoj. Tamen, iuj specioj certe meritas nomon kun "kato": ekzemple la dezerta kato, la mangrova kato kaj la pampokato. Iusence PIV akceptas duan signifon por kato, almenaŭ por la diminutivo: kateto estas, krom malgranda, juna kato, karesa nomo por virino aŭ infano. Se vi esploras la nacilingvanjn vortarojn vi konstatos ke en naciaj lingvoj la vorto "kato" havas minimume dudek, nebestajn sencojn.

La frandaĵeto.
Sed tio ne estas mia nuna temo. Krom la sencojn (en Hispana-Esperanta de Fernando de Diego. klariĝas 11 diversaj vortaj sencoj) mi ankaŭ, kompreneble, atentis la treege multnombrajn esprimojn. Kaj en tiu hispana vortaro estis unu esprimo kiu al mi ĉiam restis tre enigma, malgraŭ ke mi renkontis multajn diversajn klarigojn. Temas pri: Buscarle tres pies al gato. (Serĉi tri piedojn ĉe kato). Mi akceptis ke ĝi signifas, pli-malpl: fiendi harojn; bugri muŝojn... sed mi ne trovis kontentigan klarigon. Se temus pri kvin piedoj, tiam mi pli facile akceptus, kaj... la esprimo estas foje uzata kun "kvin piedoj". Cetere, de Diego mencias kaj la kvinpiedan kaj la tripiedan version, sed ne klarigas, nur tradukas ekvivalente. Sed hodiaŭ, post reta esploro (se vi mem deziras klopodi, tutsimple entajpu la hispanan esprimon!) mi trovis, finfine, klarigon kiu kontentigas min.

Kromsenco alt kromsenco (Kk).
Iu Luis Garcia klarigas ke la originala teksto estas: No le busques tres pies al gato. Jes, sed tio klarigas nenion! Prave! Nur... ne temas pri kataj piedoj, sed pri versaj piedoj! Ĉar piedo ankaŭ havas la signifon de verspiedo. Ankaŭ en Esperanto, almenaŭ laŭ PIV. Kaj vere, estas sensence serĉi trian verspiedon ĉe la dusilaba vorto gato! En PIV piedo ankaŭ estas: (8) En la greka kaj latina metrikoj, la plej malgranda versero, uzata kiel mezurunuo. Ĉu tiu difino estas fundamenta? Tion ni povas nun tre facile kaj rapide esplori, danke al la Vortaro Oficiala de Bernardo Pabst. La U.V. predikas: pied’ - pied | foot | Fuss {legu: Fuß}, Bein | нога | noga. La dua termino en la germana ŝajnas nepre rifuzi la verspiedon. Sed... laŭ la Akademiaj Korektoj, la germana estu korektita al Fuss {legu: Fuß}, do la Bein malaperu. Kontraŭe, la angla korekto: foot (body), aldonas la limigon. Tamen, mi opinias ke la esperanta piedo normale estas uzebla en la poetikteoria senco, ĉu? Do, ni povus uzi en Esperanto: Ne serĉu trian piedon ĉe kato! (ĉar ankaŭ la esperanta kato havas nur du piedojn!).
Tian kromsencan kromsencon... mi jam antaŭe foje renkontis... mi pensas eĉ en nederlanda esprimo... sed mi ne sukcesis refiŝkapti ĝin el mia memoro.... ĉu iu scias?