En mia etna lingvo, kaj en multaj Eŭropaj lingvoj, oni uzas la vorton, en nacia lingvo kompreneble, sed ne ĉiam ekzakte. En mia lingvo oni ne kribras muŝojn sed kulojn. Oni scias ke ĝi signifas: tro pedante atenti etajn aferetojn kaj neglekti multe pli gravajn; ofte al ĝi estas ligita iu ideo de "hipokriteco". De kie venas la esprimo? Nu, se vi demandos al mil uzantoj de la vorto, verŝajne eĉ ne du povos klarigi al vi.

Ĉu mi?
Ne, ankaŭ mi ne! Mi pensis ke havas rilaton al la eteco de la bestetoj, kaj al la sensececo. Mi imagis ke oni disponu pri sako da (mortintaj aŭ mortigitaj) muŝoj (nu ja, kuloj en mia lingvo) kaj uzus kribrilon por separigi la dikajn de la maldikaj, la eksterlandaj de la enlandaj, la nigraj de la koloroj ktp... Tio por mi estis "kribri muŝojn". Sed, alia senco povus esti ke oni disponas pri iu alia afero en kiu, hazarde aŭ pro iu ajn kialo, povis sin entrudi, vole aŭ nevole, muŝojn kaj vi deziras forigi la muŝojn! Nu, fakte tiam la formo de la verbo pli bone estu "elkribri".

Deciĝo...
Unue mi deziras konfesi ke mi, nevole, decigis la vorton, ĉar en Esperanto, en PIV, oni ne trovas "muŝkribri" sed oni trovas "muŝbugri". Mi jam estis Esperantisto antaŭ mia adoltiĝo, do en mia juneco mi ne estis supozata scii kio estas bugrado... ĝi ja estas vorto malpermesata al decaj junuloj, malpli ol deksepjaraj. Verŝajne tial mi lernis pri muŝkribrado...

Kaj kiu muŝkribris?
Se mi estus Ĉino mi serĉus ĉe Konfuceo aŭ ĉe Laoci, sed kiel Eŭropano mi serĉas en la biblio, ĉar ofte tiaj esprimoj fontas tie. Kaj jes, estas tiel! En la evangelio laŭ Sankta Mateo estas iu ĉapitro kie Jesuo forte skoldas la Fariseojn, kaj akuzas ilin de hipokriteco. Li diris: Vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon kaj glutas la kamelon. (Mat. 23. 24)... Ŝajnas ke la Judoj, pro iu ordono el la Malnova Testameno, el Genezo: Nur karnon kune kun ĝia animo, la sango, ne manĝu. (Gen. 9.4) devas zorgi ke post buĉado neniu sango restu en la viando (rita buĉado!).

Hipokrita konduto.
Kaj... la Judoj do havis la kutimon kribri vinon (en bareloj konservita) tra tuko, por forigi insektojn kaj kulojn. Kuloj ja suĉas sangon de bestoj kaj homoj, do se ili glutus mortintan vinmarinitan kulon ili riskus manĝi kulviandon kune kun sango... kaj tio estis granda peko! Sed Jesuo sciis tion, kaj sciis ke aliflanke ili ne multe zorgis la ordonojn de la sankta skribo se ĝi estas favora al ili.

Sinonimoj.
Sed estas, ankaŭ en Esperanto, diversaj sinonimoj por indiki pedantan (hipokritan) sintenon: harfendi, harspliti (tiu estas en Ĉina vortaro de Hangfong) Ankaŭ ekzistas la esprimo: kalkuli muŝojn, kun la signifo vane peni pri bagateloj... sed en tiu lasta esprimo, tiel ŝajnas al mi, ne estas io pri hipokriteco.