mi travivis du rakontindajn travivaĵojn, kaj tiujn mi nun unue deziras rakonti al miaj (tro malmultaj, bedaŭrinde) vizitantoj.

Memmoko.
En mia listo estas: edentita kiel mumio. Tute klare do: sendenta (dentoj estas forigitaj) kiel mumio. Sed nun, dum preparo al kontrolo de mia nederlanda vortaro, (mi volis kontroli ĉu ĉiuj komparoj oficialaj trovis sian lokon tie) mi pripensis ke ... mumioj ja ne estas sendentitaj! Cetere, la verbo sendenti al mi ne estas konata! Nu ja, en PIV mi trovis la vorton edentatoj (= ksenartroj), kiu ja vere signifas sendentuloj. Iom plian kontrolon mi faris kaj tio klarigis al mi... ke siatempe mi tajperaris kaj interŝanĝis d kaj t... do ne edentita, sed etendita... kaj ĉio iĝas klara: la mumioj ja vere estas etenditaj, kiom eble plej etenditaj! Mi do intertempe korektis kaj redonis al la mumioj iliajn dentojn. Kaj mi modeste rekonas mian mison! El tiaj misoj foje naskiĝas dumvivaj kvereloj kaj bataloj inter profesoroj!

Malcerta situo!
En la listo de komparoj mi ankaŭ retrovis: nefleksebla kiel Ŝeolo, aŭ, ĉar estas la sola komparo kie mi donas pli longan esprimon: la ĵaluzo estas nefleksebla kiel Ŝeolo. Nu ja, kio, mia Dio, estas Ŝeolo? Laŭ la geografiaj indikoj de nia PIV: Ŝeolo estas subtera loko, kie, laŭ la hebrea kredo, ŝimis la fantomoj de la mortintoj. Mi ekis al esplorado, kaj mi invitas miajn legantojn fari same! Rapide iĝis klare ke tiu Ŝeolo estas fiŝosto en gorĝoj de ekzegezistoj kaj similaj homoj, precipe bibliotradukantoj. Treege ofte, preskaŭ ĉiam, la tradukistoj evitas la vorton en siaj tradukoj, kaj anstataŭe uzas vortojn kiajn tombo, regno de la mortintoj. Tial mi ne facile retrovis la tekston en miaj biblioj!

Nia trovo.
Danke al la senlime laŭdinda tekstaro de Wennergren... (honoro al li kaj al liaj posteuloj) ... mi tuj trovis ke la teksto aperas en la Alta Kanto (Salomono), je la fino, en 8,6. Mi citu la tutan paragrafon:
Konservu min kiel sigelon en via koro, kiel sigelon sur via brako;
Ĉar la amo estas forta kiel la morto;
La ĵaluzo estas nefleksebla kiel Ŝeol;
Ĝiaj brulaĵoj estas brulaĵoj de fajro,
La flamo de la Eternulo.

Vi ne komprenas? Ne gravas! La Alta Kanto estas konsiderata unu el la plej malfacilaj tekstoj el la Biblio.

Nia ekzegezo.
Kiam mi konsultis nacilingvajn bibliojn, mi, je mia miro, konstatis ke en neniu de la konsultitaj verkoj aperas, en tiu loko (en aliaj lokoj jes!) la vorton Ŝeol(o), kaj la tradukoj de la linio pri ĵaluzo estas treege diversaj. Mi trovis, en la fama nederlanda Ŝtata Biblio (Statenbijbel): la fervoro estas malmola kiel la tombo (de ijver is hard als het graf); en la biblio de la Nova Biblia Asocio: senkompata kiel la regno de la mortintoj (estas) la pasio (onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht) kaj en ankoraŭ alia versio: prema kiel la mortoregno (estas) la pasio (beklemmend als het dodenrijk de hartstocht). En la angla Versio de Reĝo Jakobo (King James Version) mi trovis tekston, kiu plej proksimas al la esperanta: ĵaluzio estas kruela kiel la tombo (jealousy is cruel as the grave). Mi esperas ke kelkaj legantoj foje kontrolos en sia nacia lingvo, kaj komentos! Mi supozas ke la reĝo kaj nia biblia grupo plej proksimas de la hebrea teksto, sed, kompreneble, ne estas certa pri tio.

Kaj utilo?
Al kio utilas tia serĉado kaj penado? Almenaŭ al mi ĝi alportas forfuĝon el mia mizero, kaj tio jam estas tre bona afero. Plie, neniu studado kaj aktivado de cerba laboro estas sensenca, almenaŭ laŭ mia opinio. La utilo de la komparo, en ĉiutaga esperanto, ŝajnas al mi absolute nula. Ĝi estas literatura komparo kun multaj flankradikoj... kaj ĝi restu, ĉar... ĝi estas biblia.
septembro 2016.