La jugo de l' esprimoj.
Kvankam Kjoko jam preskaŭ kvindek jarojn estas submerĝita en la nederlanda lingvo, ĉar ĉiutage ŝi legas prestiĝan ĵurnalon de unua vorto ĝis lasta, kaj ankaŭ legas la stultajn ŝercetojn de la taga ŝirkalendaro, ŝi tamen ĉiutage preparas por mi liston da "dubaj" vortoj kaj esprimoj, sed precipe tamen esprimoj. Nun ŝi venis kun la esprimo "havi ion malantaŭ la kubuto" (het achter de elleboog hebben) kaj vere, ankaŭ mi ne havas eĉ plej etan ideon pri kialo ke tiu esprimo signifas "hipokriti; havi kaŝitan intencon". Tiuj ĉiutagaj ĝenetoj... havas bonajn flankojn, ĉar ili igas min pripensi propran lingvon, kaj ankaŭ instigas min kontroli miajn vortarojn. Kaj jes, feliĉe, la esprimo troviĝas en mia vortaro.

La luksaĵo de l' esprimoj.
Samtempe mi konstatis ke ni, en Esperanto, disponas pri kelkaj interesaj kunmetaĵoj ligitaj al tiu kubuto. Varingjen citas en sia vortaro la verbon prikubuti, kun kiel eblan vastigon "sian vojon". Ankaŭ en la nederlanda estas parenca esprimo, sed ne (almenaŭ ĝis mia nuna pripensado) iu simpla verbo. Li prikubutis sin al prezidanteco, ŝajnas al mi tre trafa sprita eldiro, ĉu?
Kiam oni marŝas grupe, en densaj vicoj, oni intertuŝas la kubutojn instruas al ni PIV. Kaj sendube en ĉiuj naciaj lingvoj ekzistas ekvivalentoj por "havi kubutliberecon" (esti libera pri siaj movoj aŭ iniciatoj) sed ne nepre ĉiuj mencias kubutojn. En la nederlanda almenaŭ oni nur mencias movon; bewegingsvrijheid; vrijheid van handelen. Varingjen ankaŭ citas la kunmetaĵon: kubutborilo, kiu tradukiĝas vilebrequin, kaj ĝi (la esperanta vorto) ŝajnas al mi treege taŭga priskriba vorto.

Hurdo.
Pri la hurdo eble ankoraŭ vorteton mi diru. De tempo al tempo nia PIV ne permesas al ni la necesan kubutliberecon, ĉar ĉe hurdokurado la hurdoj nepre ne estas plektobaraĵoj... Interese estas ankaŭ foje pripensi la rilaton inter la unua kaj la dua signifo de hurdo, laŭ PIV. Pripensu ankaŭ la ekvivalentojn en via nacia lingvo... se vi konas ilin. En la nederlanda ankaŭ estas dufoje la sama vorto, "horde" sed mi tre dubas ĉu multaj homoj konas la vorton en ĝiaj diversaj signifoj! (3 homonimoj ekzistas, entute en nia norma vortaro citiĝas 12 signifoj.

La kubuto en proverbaro.
Ankaŭ en la proverbaro de Zamenhof aperas la kubuto. En la 91a paragrafo, sub la titolo "Atingo", troviĝas la esprimo: Proksima kubuto, sed ne por la buŝo. Ĉe unua renkontiĝo la esprimo verŝajne ne estas tro klara. Fakte ankaŭ mi nur bone komprenis ĝin danke al la franca kaj germana ekvivalentoj kiujn patro Zamenhof apudmetis: Tel est bien près, mais hors de notre atteinte. kaj Manches ist nah und doch nicht zu erreichen. La signifo do estas: Ne ĉio kio ŝajnas facile atingebla ankaŭ estas tia! Cetere, filo Ludoviko aldonis duan esperantan esprimon: Vidas okulo sed mano ne trafas. ... Cetere: klopodu foje per la buŝo atingi la kubuton!
augusto 2016.