Maljusteco estas neriparebla kaj ĝi disvastiĝas ĉirkaŭe kiel epidemio. Estas stulte kredi ke homa justeco povas ĝin ripari. Ĝi estas senfina fonto de malbono: ĝi rompas la viktimojn korpe kaj anime, senanimigas kaj senhomigas ilin, kiel hontaĵo ĝi gluiĝas sur la subpremantoj, daŭrigas sian vivon kiel malamo en la spertantoj kaj propagiĝas en miloj da manieroj, kontraŭ ĉies volo, en formo de venĝemo, mora disfalo, negacio, laciĝo, rezignacio.