D'do, 30.01.2008

 

 

Ĉi matene mi transdonis al gardisto plendan raportpaperon. Mi tradukas ĝian tekston:

Kie, aŭ ĉe kiu servo, mi povas, mi petas, plendi pro la neapero de la morala konsulanto? Ĉiu malliberulo, akuzito aŭ kondamnito, rajtas lian viziton, kaj tio eĉ rapide post la peto. Mi petegis lian viziton je la 14a de januaro, kaj denove la 24an kaj 28an. Mi intencas sciigi tiun mankon al ĉiuj organizaĵoj, kiuj iel ajn rilatas al justico, malliberejaj servoj aŭ al moralo.

Mi estis scivola, ĉu ci-foje reago venos kaj kia.

Reago venis, ĉirkaŭ 10:30. Mi rericevis la noton, kun malsupre, apud la presita mencio "Decido direktoro" jena teksto: "Direktu vin al la Ministro pri Justico, Waterloolaan 5, Bruselo."

Ĵus mi ricevis de Kjoko gazeteltranĉaĵoj pri la "misuzo de la provizora malliberigo" de De Standaard de hieraŭ (29.01.2008) kaj similan eltranĉaĵon el De Morgen de Yves. Enestas diversaj sciigoj, kiuj mirigis (aliaj tute ne mirigis) min. [La teksto jam estas tradukita, kaj aperas tie ĉi en la blogo]. Mi tamen ne povas rezisti mem jam traduki unu alineon:

 

Ne estas je dispono ciferoj pri la ekzakta nombro de Belgoj, kiuj ĉiujare senkulpe ektroviĝas en malliberejo. Tamen inter 2003 kaj 2005 entute 579 eks-arestitoj estis finfine juĝataj senkulpaj. Laŭ la Flandra Advokataro (OVB - Orde van Vlaamse Balies) temas nur pri la pinto de la glacimonto. Pri kulpigitoj kontraŭ kiuj la persekutado estas nuligita ie dum la esplorado ne ekzistas ciferoj, nek pri la kazoj kiujn prokuroraroj decidis ne trakti.

 

31.01.2008

 

Ĵus iu ĉefo eltiris min el profunda puto, el plena malespero. Mi rifuzis iri al duŝejo, kaj li konvinkis min tamen iri (8:45). Kaj vere, mi revenis, pli homa, pli malplisenespera. Mi tuj ŝanĝis vestaĵojn, kiom eble plej, kaj mi dankis la ĉefon. Ĝis hieraŭ mi pensis, ke ĉiuj gardistoj vidas en ni nur krimulojn, kiuj meritas la punon, kiuj meritas la stinkan ĉambraĉon, sed pro la artikoloj en ĵurnaloj mi ŝanĝis opinion. Minimume kvantoj inter ili - oni sentas tion, kaj oni sentas ankaŭ kiu - konscias, ke (granda) parto de la provizoruloj poste liberiĝas sen puno .. do riskas esti senkulpa.

Kial la profunda puto? Hieraŭ vespere mi unuafoje legis (aŭ konsultis) mian dosieron. Feliĉe, en tiu senco ke mi timas, ke se mi estus leginta ĝin antaŭe, mia humoro kaj humuro ankaŭ estus nuligitaj la tutan tempon. Mi estis kondukita al speciala ĉambro, kie la dosiero kuŝis sur la tablo. Apude sidis gardisto-policisto-specialisto (= 3 steloj!), kiu avertis min, ke mi ne rajtas ŝanĝi la sinsekvon de la paĝoj ktp. Oni ne rajtis kunporti skribilon aŭ notpaperon, oni rajtas nur legi. Ankaŭ ne estas ebleco akiri kopiojn.

Fakte la akuzoj de la knabino estis de mi bone resumitaj sed ili krude ripetiĝas en dudeko da paĝoj. Je mia miro estis ankaŭ tutklare falsaj deklaroj de la gepatroj. Kaj la maniero laŭ kiu la esplordemandistoj, juĝistoj, psikiatroj notas siajn observojn estas nekredeble, nedimageble negativa, antaŭjuĝa. Bona ekzerco: havu konversacion kaj - ĉar ĉiu afero ĉiam havas du flankojn - pripensu kiel vi povas negative raporti: fiera = orgojla; scia, certa = altruda; senkaŝa = trompa ktp ktp. En la unua esplordemandado de la 17a de decembro ekzemple jam estas la frazo: "La akuzato rifutas ĉiun respondecon, sed la deklaroj alportitaj de la justica esploro kondukas nin al kredo (fido) de la deklaroj de la viktimo kaj akceptado de ili, prefere al lia orgojla kaj povr-elementa rifuto." Ĉu ne eblas firma kaj konciza anstataŭ orgojla kaj povr-elementa?

Ĉar en tiuj ĉi tekstoj ĉiu vorto estas grava, kaj multaj vortoj estas legeblaj/interpreteblaj en diversaj manieroj (ne ekzistas du homoj, kiuj same legas, kiuj interpretas tian tekston en sama maniero) mi kopias ankaŭ nederlande:

Inverdenkinggestelde wijst elke betrokkenheid af, doch de bezwaren aangevoerd door het gerechtelijk onderzoek nopen ertoe de verklaring van het slachtoffer te geloven en te aanvaarden in plaats van zijn hautain en karig afwijzen van zijn betrokkenheid.

Fakte mi supozas - kaj tion diras ankaŭ la artikoloj en la ĵurnaloj, la artikoloj, kiujn mi aludas supre en tiu ĉi mesaĝo - ke temas ĉi tie pri iu "norma", "standarda", kutima teksto, kiu sidas en la komputilo, kaj elspruĉiĝas post entajpo de iu kodo. La komputilo nun ludas vere gravan, kaj malhonestan (la malhonesteco ne sidas en la komputilo, la malhonestaĵoj jes!) rolon en la justicaj tekstoj! Mi citu el la teksto de OVB (vidu supre): "Arestoj estas pravigitaj pere de stereotipaj formuloj, kiuj ruliĝas el la komputilo." (Aanhoudingen worden verantwoord aan de hand van stereotiepe formules die uit de computer komen gerold.) Karaj amikoj, mi ne volas sugesti, ke nia lingvo ne taŭgas por tiaj tekstoj (eble ne estus hontinde, se vere?) sed vole-nevole, kaj precipe en tiuj ĉi kazoj, ĉiam restas hierarkia ordo inter originalaj tekstoj kaj iliaj tradukoj...

De amikino plej kora mi ricevis poŝtkarton (nu, fakte, ŝirita de iu kalendaro, ŝi estas iom avara ... pardonu, ŝi estas ŝparema! - jen plia ekzemplo pri la duflankeco!) kun desegnaĵo (kartuno, sed mi ne sentas bezonon de tiu PIV-aĉaĵo) de iu "Nichtlustig-Sauer-acida". Mi bezonis kelkajn tagojn por kompreni ĝin, demandis helpon de kelkaj gardistoj, sed ankaŭ ili ne komprenis. Do, finfine, mia inteligento eble superas tiun de gardistnivelulo? Laŭ mi, la signifo simple estas: "Ni ĉiuj estas malliberuloj, ĉiu el ni troviĝas en (mensa) malliberejo". Tute prave! sed ankaŭ kun multe da kromsentoj. Brrr, tamen mi estas kontenta ke mi trovis (nova altensaltado de mia menso!) kaj mi ŝatus scii ĉu mia amikino konsentas. Se iu vizitanto havas alian interpreton ... bv. sciigi! Bone por mia menso aŭskulti kontraŭargumentojn, mi jam akiris iom da sperto.

Bona novaĵo: ĵus ricevis ĉokoladan lakton (31.01.2008 - 16:00).

Petro