D'de, 25.01.08

Ĵus mi vidas, en la bloga statistiko, kiun Paŭl sendis al mi, ke okazis jam 339 vizitoj al la blogo. Mi ankaŭ legis ĉiujn salutmesaĝojn. Dankon al ĉiu! Mi ŝatus koni vin ĉiujn persone. Mi jam pensis, ke mi eble poste povus organizi iun komunan bankedon, iun Breŭgelan feston por kune babili, kiun mi pagus per la rekompenca mono, kiun mi ricevos de la ŝtato post rekono de mia senkulpeco. Iu blogulo sugestis ja, ke "poste bone pagigu la belgan ŝtaton pro la suferoj", sed mi seniluziiĝis kiam mi legis oficialan tekston pri tia rekompenco! Ĝi troviĝas en broŝureto, kiun ĉiu ricevas ĉe alveno en tiu ĉi hotelo. Mi intencis komenci la hodiaŭan rakonton per: "hodiaŭ neniu kako, neniu rukto, neniu piĉo aŭ kaco en la teksto", sed tamen vi legos merdaĵon! Jen traduko el tiu broŝuro:

 

Mi sidas tie ĉi senkulpa!

Ĉu mi ricevos rekompencon?

 

Se vi sidas senkaŭze en "provizora malliberigo", povas esti, ke vi ricevos rekompencon. Sed praktike tio tre malofte okazas kaj dependas de tre severaj kondiĉoj. Estas du eblaj kialoj pro kiuj vi povos eventuale postuli rekompencon.

 

Kontraŭleĝa provizora malliberigo

Se vi kontraŭleĝe tamen estas enkarcerigita vi povos postuli rekompencon. Ekzemplo estas la neobeo de difinitaj proceduraj reguloj de la leĝo pri provizora malliberigo. Vi tiam ĉe civila juĝejo aŭ ĉe la ministro pri justico povas peti rekompencon por ĉiu damaĝo, kiun vi suferis kaj kapablas pruvi.

 

Senefika provizora malliberigo

Tio signifas, ke oni obeis ĉiujn regulojn pri provizora malliberigo, sed ke la malliberigo montriĝis sensenca, ĉar vi estas senkulpa. Resume temas pri tio, ke vi, post provizora malliberigo de minimume 8 tagoj, estas senkulpigita de juĝisto aŭ ke vi, en okazo de liberigo klare povas pruvi, ke vi estas senkulpa. Aldoniĝas, ke vi ne estu doninta instigon al la provizora deteno. Vi, ekzemple, ne estu en iu ajn momento konfesinta kulpon. La samo validas, se via kazo eksdatiĝis aŭ se montriĝas, ke la ago, kiun vi ne plenumis, ne estas delikto, ankaŭ tiam vi NE ricevos rekompencon.

Vi povos, pere de petskribo al la ministro pri justico, postuli rekompencon. Depende de la kazo rekompenco estos difinita. Vi ne nepre ricevos repagon de ĉiu damaĝo. Pri la sumo de la rekompenco decidas mem la ministro pri justico. Li disponos pri tempolimo de ses monatoj.

 

Se tio ĉi ne estas mezepokeca, kio ĝi do estas?

En la "ekstera" vivo mi povas facile travivi multajn jarojn sen ĉokolada lakto ... sed, ĉu vi povas imagi, kiel oni sopiras pri ĝi kiam oni deziras "dorloti sin"kaj responde estas sciigita ... atendu 2 semajnojn?

Bv. trinki ĉokoladan lakton. kaj pensu pri mi .. eble mi kunĝuos.

Petro