Karaj kaj multaj legantoj. Iuj el vi miras ke tiel longe nenio aperis pri la evoluo de mia afero. Aliaj ne miras, ĉar ili regule ricevis miajn privatajn mesaĝojn. La esplorjuĝistoj malpermesis al mi plue uzi mian blogon. Tamen mi nun malobeos, ĉar finfine en nia lando, lau la konstitucio regas "libereco de esprimo de opinio". Kaj hodiau mi ricevis oficialan sciigon ke la dudekokan de tiu ĉi monato oni decidos pri transdono de mia dosiero al la justico. Lau mia advokato tio signifas ke, malgrau ĉio, tre verŝajne la "afero" iĝos juĝeja proceso. Ĝis nun mi ja estis konvinkita ke oni rezignos kaj lasus la "plendon" sen sekvoj, kaj fakte esperis ke la fraulino konfesus sian mensogadon. Se vi ne ricevis miajn mesaĝojn (mi ja ne povis detale esplori ĉiujn adresojn, kaj plie, de multaj el inter vi mi tute ne havas iun ajn retadreson) kaj deziras ricevi ilin (la tutan serion) skribu al mi (petro@esperanto.be) kaj mi sendos! Tiam vi ankau poste scios pri la evoluo de la tuta afero. Mi havis, ĉi matene, antau ol mi telefonis al mia advokato, la konvinkon ke la mesaĝo estis enkonduko al tia decido pri nepersekuto. Mi kore (kaj iom panike) salutas vin!

Iu el vi petis al mi la adreson de mia advokato, kaj li sendis iun apogmesaĝon al li. Mi pensas ke tio nepre ne estas malbona ideo. (kalkulu la nombron da negadoj!) Kompreneble, ĉiu el si mem decidu ĉu li juĝas tion oportuna! Lia nomo estas J. P. Westerlinck (la antauliteroj gravas, ĉar en la oficejo estas pluraj el sama familio!), la adreso: Parklaan 44. Sekva linio: BE-9100 Sint-Niklaas. Lau mi, sed mi estas eraripova homo, estus bona apogo kaj instigo se li ricevus dekojn da leteroj el deko da landoj. Jen alia petardo, sed pli pozitiva ol la antaua!

Kore via.