Nia estimata amiko S-no Augusto el Hispanio venas al Ĉinio du fojojn jare en printempo kaj aŭtuno. Ĉiufoje li restas en Ĉinio 3 monatojn kaj instruas Esperanton ĉiu-sabate senpage. Ĉi-jare li venas al Ĉinio je la kvina fojo.
Ĉi foja E-kurso estis de la 9-a de marto ĝis la 15-a de junio. 2013-6-15 la ceremoio por la disdonado de diplomoj al la gelernantoj de Esperanto okazis en la E-kursejo Ĉen Zja Ci, Kantono, Ĉinio. La estraranoj de la Esperanto-Asocio de Kantono S-noj LIN Liyuan kaj Petro YE ĉeestis la ceremonion. Ili sincere dankas al S-no Augusto por lia senegoisma laboro al Esperanto kaj Ĉina popolo, kaj kuraĝigas la junajn gelernantojn lerni kaj uzi Esperanton en pli grandaj penoj. (Raportita de Petro Ye, 16-an de junio, 2013 叶佩学报导)
esperanto.ddgcah.cn/lxdt/