Mi proponas kanti ĝin anstataŭ la oficialan en la venonta UK

La VesperoEn la liton venis nova sento, tra la lito iras sorĉa tremo.

Per favoro de fascina tento nun ĝi loke kuru ĝis ekstremo.

Al la glavo ingon soifanta ŝi lascivan vekas apetiton.

Al la fend' aperte mielanta li trametas sanktan karnoniton


Laŭ la sankta tasko de l'homraso kunplektiĝas amaj batalantoj,

Kaj rapide kreskas la ekstazo per laboro de la amĉasantoj.

Forte spadas bubo en kanalo inter la femuroj dividitaj,

Kaj diluvos la obskura valo per la spermaj salvoj elpafitaj.


Sur noktmeza lita fundamento kunmpremante unu la alian,

La paruloj faros en kontento unu karnan ponton konvulsian.

Lia diligente bor-maŝino en laboro kaca ne laciĝos

Ĝis la belaj trajtoj de l' junino pro l' ekstrema sven-efekt' tordiĝos