Pavel Nechvile's articles

 • Avo kaj nepino

  - 9 years ago - 6 comments
  Foje vespere la avo babilis kun sia nepino pri samtempa vivo. Subite la nepino demandis : „Kiom aĝa vi estas aveto?“ Aveto respondis: „Permesu al mi iom cerbumi. Mi naskiĝis antaŭ kiam aperis ĉe ni televidilo, kopiaparato, ankaŭ ne estis vakcinado kontraŭ infana paralizo, neniu sciis pri kontaktaj lensoj, eĉ ne kontraŭgravedaj piloloj. Ne ekzistis kreditkartoj, ne ekzistis aŭtomataj lavmaŝinoj kaj sekigujoj, la tolaĵon simple avino lavis sur lavtabulo kaj pendis sur ŝnuroj en freŝa aero p…

 • Renkonto okaze de la 100a jubileo de Esperanta klubo de d-ro Schulhof en Pardubice.

  - July  8, 2009 - 3 comments
  De la 3-an ĝis la 5-an de julio okazis en Kostrŭo-mezlernejo en Rybitví renkonto de esperantistoj, por festi centan datrevenon de EK de Pardubice. Alveturis 3 poloj, 3 germanoj, 1 nederlandano, 1 danlandano, 1 francino, 1 bulgaro kaj surprize ankaŭ gefratoj el Suda Koreio. Kompreneble krom 31 ĉeĥaj samideanoj, kiuj alveturis el 16 lokoj de tuta Ĉeĥio. Organizantoj prezentis video-prezentaĵon pri historio de la Klubo, partoprenantoj povis trarigardi kaj tralegi ĉiujn 14 kronikojn. Dum konatiga ve…

 • Ne tute serioze pri sklerozo

  - March 16, 2008 - 1 comment
  Laú la vortaro de fremdaj vortoj sklerozo estas "malmoligxo de organo aú histo..." Gxenerale oni opinias pri cxeforgano - cerbo. Teorie nia cerbo havas tiom da memorcxeloj, ke oni dum la tuta vivo ne povas ilin eluzi. Praktiko, kiel kutime, diferencas. Fakuloj asertas, ke se ni multe klopodus, ni rememorus je nia restado en utero de la panjo. Ni, sklerozuloj, havas multe plimodestajn celojn - memori almenaú lastan diuron. Esti skleroza apartenas al nia atomepoko. Eble niaj memor-cxeloj blindigxa…

 • Kiel mi igxis "belaspektulo"

  - February  8, 2008 - 7 comments
  Cxefdoktoro de iu psikiatria kliniko postulis de mi esploron kaj starigon de terapio de unu el liaj pacientinoj. Kiam mi venis en la sekcion, dejxoris tie juna, tute "novbakita" flegistino, dume sensperta, tuj post abiturienta ekzameno. Laux prezentita dokumentaro mi konstatis, ke temas pri maljuna instruistino, ege konfuzita, maltrankvila, malorientigxinta, ofte fugxinta el la fak-sekcio kaj malsanulejo. "Temas pri modelaj simptomoj de grava demenco," mi vocxe meditis apud la juna flegistino…

 • Kial mensogas viroj...

  - January 24, 2008 - 8 comments
  Arbohakisto foje laboris apud rivero. Subite lia hako falis en akvon. Kiam li eklamentis, aperis apud li Dio. "kial vi lamentas?" "Ho Sinjoro, en akvon falis mia hakilo kaj sen gxi mi ne sukcesos vivteni familion." Dio do palpis en akvon kaj eltiris oran hakilon. "Cxu tiu estas la via?" "Ne, ne estas" respondis hakisto. Dio poste eltiris argxentan hakilon. "Cxu tiu cxi estas la via?" "Ankaux ne." Nur tiam, kiam Dio eltiris feran hakilon, la viro ekkriis: "Jes tiu cxi estas mia." Dio, kontentigit…

 • AEH

  - January  7, 2008 - 2 comments
  En mia albumo vi povas trarigardi kelkajn fotografajxojn el la kongreso de AEH. Sed kio signifas AEH? Pri kio temas? Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, civitana societo. La asocion fondis Josef Vaněček en la jaro 1992, li estis ankaux la unua prezidanto de la asocio. Post lia morto gvidis la organizon Jarmila Rýznarová, nun prezidantas Pavel Nechvíle. La asocio kunigas homojn handikapitajn kaj sanajn, kiuj iamaniere helpas aux subtenas handikapulojn gxui "normalan" vivon. La asocio no…

 • Hundo resaniganto.

  - January  2, 2008 - 2 comments
  Niaj sxatataj bestoj sendube mildigas strecxon kaj solecon de nia vivo, ricxigas gxin per iom da amuzo. Tio igis scienculojn, esplori kiamaniere la hundoj povas favore efiki al homoj kun mov-problemoj, al kardiakoj kaj al la homoj vivantaj en soleco. Kuracado de kardiako. Karesante sxatatan aux amatan beston nia kor-pulso malrapidigxas, malaltigxa nia sangopremo, nia korpo kaj animo trnkviligxas. Parolante al la hundo ni certas, ke gxi atenteme auxskultas kaj komprenas. Laux diversaj…