La 7-an de oktobro okazis en itala urbo Triesto ronda tablo dedichita al la UN-jaro de la lingvoj, kiun organizis Asocio de Triestaj esperantistoj kaj aŭspiciis regiona komunumo (Provincia di Trieste) kaj Universita degli Studi di Trieste. La aranĝo estis publika kaj organizita en Granda salono de Supera Lernejo por modernaj lingvoj kaj tradukistoj en centro de la urbo sub la nomo "Malfermita pordo - lingvoj sen limoj". La prelegantoj estis ĉefe fakuloj neesperantistoj krom mi kaj Ranieri Clerici. parolis Giovanni Gregori (Fakulo pri turismo, bankismo kaj historio), Lorenza Rega (lingvisto), Bojan Brezigar (Prezidanto de Eŭropa Asocio por minoritatoj), Paolo Alessi (funkciulo de UNESCO), mi - kiel sekretario de EEU kaj Raineri Clerici kiel vicprezidanto de UEA. Krom mi, ĉiuj parolis en la itala, ja la aranĝo estis dediĉita al ĝenerala publiko. Ĉeestis kelkaj ĵurnalistoj kaj kvindeko da aŭskultantoj. Oni taksis la aranĝon tre kvalita.

Poste la organizantino Edvige Ackermann gvidis nin al la sidejo de la Esperantista Asocio, kiu estas mirinde granda en la urbocentro kun pluraj belaj ejoj, por konferencado, kursgvidado, administrado. Evidente la triestaj esperantistoj havas je dispono la plej belajn ejojn el ĉiuj italaj grupoj kaj certe unu el la plej belaj entute inter la lokaj E-societoj. Por povi pagi la luon la societo devas esti tre aktiva por gajni subvenciojn kaj ĝi estas tia. Certe ekzempla laboro kaj imitinda.