Inter la 2-a kaj 5-a de oktobro mi partoprenis en Torpedo (Tutlanda Oktobra Renkontiĝo de Pedagogoj) en Esperanto-urbo Herzberg/Harz en kiu mi intreralie gvidis rapidan tritagan kurson de baza Esperanto por plenkreskuloj laŭ la Zagreba Metodo. Partoprenis 6 personoj kaj dum la tri tagoj mi instruis ĉiutage po 4 lernejaj horoj (entute 12 horoj). Ni pristudis 3 lecionojn el la Zagreba lernolibro kaj multe ekzercis kaj mi konstatis ke la kursanoj akiris dum tiuj 3 tagoj la scion de Esperanto je la nivelo A1 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (dum Torpedo ni studis ankaŭ ĉi tiun dokumenton).

La teoriajn aspektojn de pedagogia laboro gvidis sinjoro Rudolf Fischer, la praktikajn kiel la rolludojn en edukado Stefano Mac Gill kaj la Che Metodon prezentis sinjorino Sabine Trenner.

La tuton organizis la nelacigebla teamo de Herzberg, sinjoro Zilvar kaj sinjorino Zsófia Kóródy.

Ni trovis ankaŭ iom da tempo por promenoj kaj ni vizitis novloĝantojn de Herzberg, gesinjorojn Schicke kaj la urban kastelon.

Ankaŭ kunsidon pri la okazonta EEU-kongreso ni okazigis en kiu partoprenis 3 membroj de LKK kaj mi. Mi eksciis ke la preparoj tre bone funkcias. Oni jam havas preskaŭ pretan kulturan programon. Estas rezervitaj necesaj ejoj por la kongreso kaj loĝigaj kapacitoj. La programon kaj la aliĝilon oni povas trovi ankaŭ enrete che www.ic-herzberg.de . La unua kaj la plej konvena aliĝlimdato estas la fino de novembro. La urbestro de Herzberg invitis la urbestron de Bjalystok al la kongreso (supozeble ili parolos ankaŭ pri eventuala proklamo de Bjalystok kiel Esperanto-urbo. DUm la kongreso okazos ankaŭ la 3-a SALO, skolta tendumado de infanoj en kiu partoprenos ankaŭ infanoj el la anglaj urboj kiuj lernas Esperanton kadre de Springboard-eksperimento.

Cheftemo de la kongreso estas: Esperanto por multkultura Eŭropo" kaj kadre de la kongreso okazos ankaŭ du-taga eŭropa konferenco (la 29-an kaj 30-an de majo 2009) "Signifo de falo de Berlina muro por interhomaj kontaktoj inter Orienta kaj Okcidenta Eŭropo".

La kongreso certe estos memorinda kaj planu vian venon laŭeble frue. Vi faciligos la laboron de la organizantoj kaj certigos al vi pli kvalitajn loĝeblecojn kiuj estas limigitaj.