Mi prelegis dum la internacia junulara renkontiĝo MIRO en Duga Resa (Kroatio) pri la eŭropaj valoroj (vidu pri tio ankaŭ en tiu ĉi blogo) al dudeko da gejunuloj. Inter ili estis unu usonano, kiu tre ekscitiĝis pri miaj asertoj dirankte ke li neniam aŭdis pli agresan parolon kontraŭ USONO.

Mi fakte klarigante unuopajn erojn de la eŭropaj valoroj komparis ilin kun nivelo de la apliko de la samaj valoroj ekster Eŭropo, plurfoje kun la stato en Usono. Parolante pri la PACO mi diris ke PACO ne estas ĉie idealo kaj valoro malgraŭ la formala proklamo, ĉar ekzemple Usono daŭre militas kaj oni edukas Usonanojn por preti kiam ajn militi, se iliaj interesoj estas endanĝerigitaj. Kiam mi parolis pri demokratio, mi diris ke en Usono estas multe pli da cirko ol demokratio, ĉar tie ekzistas praktike nur du partioj kiuj programe efektive ne ecence diferenciĝas, ĉar ambaŭ havas nur du ĉefajn celojn: konservi la staton en kiu Usono kun 5% da loĝantaro posedas 60% de la valoroj de la mondo kaj ke ili defendu la nunan novliberalisman kapitalismon.

Parolante pri daŭropova evoluo kaj zorgo pri ekologio mi diris ke Usono estas la plej respondeca por la malbona evoluo havante la plej grandan kvanton da poluo kaj energielspezo kaj ne volante subskribi la kiotan protokolon. Rilate la Unuecon en diverseco: Usono klopodegas unuecigi ĉion laŭ sia modelo kaj ne klopodas konservi diversecojn. Menciante la socialajn rajtojn, mi menciis ke en Usono la socialajn rajtojn havas nur triuj kiuj havas monon (40% de usonanoj ne havas sanasekuron). Rilate la homajn rajtojn mi diris ke ĉiuj landoj subskribis la universalan deklaracion pri la homaj rajtoj inkluzive de Usono, sed ke Usono malatentas ofte tiujn rajtojn (ekz. Guantanamo, ĉiuj eblaj kontroloj de individuoj ktp). Mi diris ke rilate la sekularecon USONo estas ege forte ligigta al unu religia koncepto (la prezidantoj ĵuras je Biblio).

La juna amerikano koleris asertante ke tio ne estas vero ĉar en unuopaj ŝtatoj de Usono estas pli bonaj leĝoj pri eokologio ol en aliaj mondopartoj, ke ili ne havas 2 partiojn sed tri (li estas membro de la tria) kaj ke ne estas vero ke la religio estas ligita al la ŝtataj aferoj.

Klare li montris tion, kion mi ĉiam asertas. Homo estas forte ligita al sia aparteno kaj reagas je tio nur kiam li sentas ke la grupo al kiu li apartenas estas endanĝerigita. Evidente miaj asertoj provokis la senton de endanĝerigo de lia patrujo. Estas vero ke mi neniam vivis en Usono kaj ke mi ne konas detalojn de la usonaj valoroj, sed dank al la fakto ke en ĉiuj landoj ĉirkaŭ mi (kies televidojn mi povas spekti) oni pli parolas pri Usono ol pri miaj patrujoj, mi kredas ke mi scias sufiĉe multe pri Usono kiel ĉefkaŭzanto de la stato kiu kondukas al mondkatastrofo.