Mi estis invitita prelegi. Tial mi patrtoprenis nur dum du tagoj (de la 31-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto) en kiuj mi 4-foje prelegis. La ĉeftemo estis Minoritatoj. Mi do prelegis tri-foje pri tio (Sub kiuj kondiĉoj minoritatoj povus bonfarti? Asimilado, integrado kaj civitanigo! Esperantistoj - minoritato en EU aŭ premgrupo?) Krome mi mallonge prelegis pri la Zagreba metodo. Unu el la prelegoj okazis inter la 23,00 kaj 00,30 h. Kaj ankaŭ ĝin aŭskultis dudeko da interesitoj. En la kongreso partoprenis proksimume 350 gejunuloj kiuj kiel kutime bone amuziĝis. Dum la tagoj de mia restado okazis pluraj ekskursoj, prelegoj, lingva festivalo kaj 2 koncertoj. Oni prezentis la kompletas sespartan filmon Esperanto estas... de E@I. Vere mirinda kreaĵo. Iom strange: ekzistis neniu kongresa libro. Pri programoj oni povis ekscii nur el la informtabulo. Mi apudmetas kelkajn fotojn, sed certe multe pli vi ekscios el la blogo de Leila.